Dåligt foder påverkar inte Arla Foods produkter

Lästid
1 min
Publicerad
20 mars 2006
Kontakter:
Presskontakt

Foderföretaget Svenska Foder återkallar foder från ett antal mjölkgårdar i södra Sverige. Det aktuella fodret har visat sig innehålla förhöjda värden av mögelsvampgiftet aflatoxin. I nuläget är bedömningen att det rör sig om fyra Arlagårdar som kan ha använt den aktuella foderblandningen. Mjölken från de här gårdarna hämtas nu inte förrän korna har fått nytt foder och mjölken är fri från aflatoxin. Som en ren försiktighetsåtgärd har Arla Foods valt att inte använda mjölken i sin produktion från de aktuella gårdarna. Detta trots att de analyser som gjorts visar att nivåerna ligger långt under de stränga gränsvärden som Livsmedelsverket fastställt. Upptäckten av det dåliga fodret gjordes i samband med sedvanliga rutinkontroller på mejerierna. Vid tester som skett i Jordbruksverkets regi har aflatoxinet visat sig komma från ett rismjöl som ingår i en foderblandning. Det aktuella fodret kommer med omedelbar verkan att återkallas och nytt foder kommer att levereras. Det arbetet väntas vara klart inom några dagar. Den svenska mejeriindustrin har sedan 1989 ett omfattande kontrollprogram för att i god tid upptäcka även mycket låga nivåer av aflatoxin i mjölkråvaran. Det inträffade visar att mejeriernas kontrollsystem fungerar och ger tidiga varningssignaler. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76