Bojkotten i Mellanöstern drabbar priset till bonden

Lästid
1 min
Publicerad
07 mars 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse beslutade idag att sänka mjölkpriset till bönderna med 4,1 svenska öre per kilo mjölk. Sänkningen gäller från den 1 april. – Vi måste agera ansvarsfullt i den situation som företaget befinner sig i, samtidigt som vi så långt det bara är möjligt tar hänsyn till situationen för våra medlemmar, säger Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen. Sänkningen är dock inte tillräcklig för att täcka hela den förväntade förlusten på 490 miljoner kronor till följd av bojkotten i Mellanöstern, men styrelsen vill i dagsläget begränsa inverkan på a contopriset till medlemmarna. Det innebär att bojkotten i Mellanöstern också kommer att påverka nivån på efterlikviden vid årets slut. Styrelse och ledning följer nu utvecklingen ytterst noggrant, och senast vid verksamhetsårets slut kommer styrelsen att ta ställning till hur årsresultatet för 2006 ska fördelas till följd av bojkotten av danska varor i Mellanöstern. Styrelsen informerades på dagens möte om att marknadsutvecklingen för övrigt, bortsett från Mellanöstern, utvecklar sig som förväntat i förhållande till strategiplanen. – Våra strategiska satsningar ser ut att vara de rätta och försäljningen för januari månad ligger litet högre än väntat. Därför är det beklagligt att situationen i Mellanöstern nu påverkar den annars goda inledningen på det nya verksamhetsåret, säger koncernchef Peder Tuborgh. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76