Arla satsar stort på marknadsföring 2006

Lästid
1 min
Publicerad
11 januari 2006
Kontakter:
Presskontakt

Höstens besparingsprogram – med över 600 miljoner svenska kronor insparade i budgeten – gör Arla väl rustat för att klara utmaningarna i företaget. Strategiplanen för 2006 omfattar Europa, Mellanöstern och en rad andra utomeuropeiska marknader. Målet är en oförändrad Arlaintjäning parallellt med satsningar på valda marknader. Polen, Tyskland och Grekland blir utgångspunkterna för Arla Foods strategi att bli ledande leverantör av specialostar på utvalda europeiska marknader. För att öka kännedomen om Arlas varumärken för ost ligger det omkring 120 miljoner svenska kronor extra för riktad marknadsföring. Det är första gången som Arla Foods ökar marknadsföringskostnaderna så markant. – Vi ska nå de mål som vi satt upp i strategiplanen – att bli den ledande leverantören av utvalda specialostar på utvalda marknader. Det är glädjande att besparingsprogrammet har gjort det möjligt att både hålla ett rimligt mjölkpris och att investera i våra märkesvaror och därmed stärka vår konkurrensförmåga, säger koncernchef Peder Tuborgh. Exempelvis känner var tredje ostköpande tysk till Arla i dag. Enligt planerna på ökade marknadsinsatser ska siffran öka till varannan. Även i Grekland, där Arla hade en omsättning på mer än 450 miljoner svenska kronor förra året, ska marknadsföringen av ost och smör öka. Polen blir centrum för Arlas satsningar på den östeuropeiska marknaden. Arla Foods områdesansvarige för regionen ska ha sitt kontor i Warszawa, och därifrån ska handeln med Polen och närliggande länder skötas. När det gäller Mellanöstern har styrelsen i samband med investeringsbudgeten i oktober beslutat att bygga ut Arlas mejeri i Riyadh för knappt 500 miljoner svenska kronor. Därutöver tillkommer investeringarna i ett joint venture om mjölkpulver i Kina, som får effekt från 2006. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76