Arla säljer mjölkbudverksamheten i Storbritannien

Lästid
1 min
Publicerad
24 juli 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods UK plc säljer den del av sin mejeriverksamhet som producerar och distribuerar mjölk via de engelska mjölkbuden och till små butiker, för 33 miljoner pund (450 miljoner svenska kronor). Köpare är ett annat stort brittiskt mejeriföretag, Dairy Crest. Affären väntas avslutas i augusti 2006, efter fackliga förhandlingar med berörda medarbetare. Försäljningen görs för att Arla Foods UK plc ska fokusera på sin framåtsyftande strategi att bygga ledande märkesvaror och vara en attraktiv samarbetspartner för de stora livsmedelskedjorna. Arla Foods har idag 44 procent av mjölkförsäljningen till den brittiska detaljhandeln och levererar dagligen mjölk till 2 200 butiker. Försäljningen omfattar cirka 390 miljoner liter mjölk, cirka 80 omlastningsställen framför allt i mellersta och norra England, samt två mejerier, i Liverpool och Nottingham. Antalet medarbetare som berörs är cirka 1 850, varav cirka 600 är mejerianställda och de övriga arbetar med mjölkdistributionen till omlastningsställena. Mjölkbudens franchise-avtal med Arla Foods övergår till Dairy Crest. Tim Smith, vd Arla Foods UK plc, säger att försäljningen av mjölk via mjölkbud har sjunkit från att utgöra 25 procent av mjölkförsäljningen under 2000 till 11 procent, och därför är det nödvändigt med en konsolidering av området. – Vi har gjort bedömningen att en försäljning var den bästa lösningen för våra aktieägare. Synergieffekterna av att mjölkbudsverksamheten samlas på en hand avspeglas i priset, säger Tim Smith. Ytterligare information: Arla Foods koncernkommunikation: 08 - 789 50 00 Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76