Arla Foods investeringsbudget för 2007

Lästid
2 min
Publicerad
08 december 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse godkände i tisdags investeringsbudgeten för 2007. Budgeten ligger på cirka 1,3 miljarder svenska kronor. Stockholm Mejeri för huvuddelen av investeringsbeloppet i Sverige. – De senaste fem åren har det varit ett stort tryck på investeringarna, i samband med strukturplanen och nedläggning av många mejerier. Nu ligger budgeten på en mera normal nivå, säger vice vd Povl Krogsgaard. Av den totala investeringsbudgeten på 1 051 miljoner danska kronor, det vill säga cirka 1,3 miljarder svenska kronor, går nästan hälften, 590 miljoner svenska kronor, till Division Produktion i Danmark och Sverige. Det är framför allt de tre mejerierna i Bov, Holstebro och Rødkærsbro som ska utöka kapaciteten. Utbyggnaden av produktionen i Bov Mejeri, från 16 000 ton till 26 000 ton feta, började efter sommaren och väntas vara klar i början av 2009. I Sverige är det främst anläggningarna i Kalmar, Falkenberg och Götene som får belopp till olika effektiviseringsprojekt. Av de cirka 200 miljoner svenska kronor som går till Division Danmark kommer mer än hälften att användas på Esbjerg Mejeri. 263 miljoner svenska kronor går till Division Sverige. Knappt 150 miljoner används för avslutningen av strukturplanen. – Med satsningen på färskvaruproduktion till Stockholm och Jönköping har vi en optimal anläggningsstruktur i Sverige, med mycket effektiva produktionsanläggningar, säger Povl Krogsgaard. Stockholm Mejeri får huvudddelen av investeringsbeloppet i Division Sverige, bland annat för att klara av att överta produktionen från Örebro Mejeri: – Investeringarna går i huvudsak till process-, förpacknings- och materialhantering samt till bygg och media, där ett nytt processtyrsystem, nya förpackningsmaskiner och en generellt förbättrad arbetsmiljö i varuflödesprocessen är det mest spännande säger Lars Gardhage, mejerichef Stockholm Mejeri. Vi håller också för närvarande på och utreder behovet av en eventuell ökad bemanning. Arla Foods Ingredients får 175 miljoner svenska kronor. Ett av de stora projekten är en gemensam reningsanläggning för anläggningarna Arinco, Nr Vium och Danmark Protein. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76