Arla för ut danska regeringens pressmeddelande i Saudiarabien

Lästid
2 min
Publicerad
26 januari 2006
Kontakter:
Presskontakt

Arla säkerställer nu att det pressmeddelande som den danska regeringen tidigare har sänt ut i samband med reaktionerna på Jyllands-Postens teckningar av profeten Mohammed, offentliggörs i Saudiarabien.

Pressmeddelandet har publicerats på den danska ambassadens hemsida. Här skriver den danska ambassadören i Saudiarabien, Hans Klingenberg, bland annat att Danmark respekterar alla religioner. Pressmeddelandet har dock inte uppmärksammats i saudiarabisk press. För att bojkotten av danska varor inte ska trappas upp ytterligare kommer Arla, på egen bekostnad, att publicera pressmeddelandet som annonser i ledande tidningar i Saudiarabien på söndag.

Annonsen består uteslutande av regeringens pressmeddelande. Arla har alltså inte tillfört något självständigt budskap. Det framgår dock att det är Arla som står bakom annonsen.

– Detta är, vad Arla kan göra. Men med den långa erfarenhet vi har från Saudiarabien har vi bara små förhoppningar om att det ska den effekt vi önskar. Det enda som kan stoppa den pågående bojkotten av danska varor är en direkt dialog mellan de involverade parterna, säger divisionsdirektör Finn Hansen.

Förutom de senaste dagarnas uppmaningar i saudiarabiska medier om att undvika danska produkter cirkulerar mejl- och sms-listor med samma budskap samt namn på Arla-produkter. I flera av de butiker där Arlaprodukter fortfarande finns kvar har hyllorna försetts med gula band med texten ”danska produkter”.

Arla har de senaste dagarna tagit emot åtskilliga mejl från hela världen med olika reaktioner på bojkotten i Saudiarabien. Flera värnar om tryckfriheten, men menar samtidigt att det är orimligt att Arla drabbas av Jyllands-Postens publicering.

Arlas omsättning i Mellanöstern är 3,2 miljarder svenska kronor, varav 1,5 miljarder i Saudiarabien. Företaget har cirka 1 000 anställda i regionen.

Bakgrund
Jyllands-Posten, den största dagstidningen i Danmark, publicerade under hösten 2005 tolv satiriska teckningar av profeten Muhammed. Anledningen var att några tecknare av rädsla för muslimska reaktioner hade sagt nej till att illustrera en barnbok om Muhammed – det är enligt Koranen förbjudet att avbilda profeten. Kulturredaktören på Jyllands-Posten ville med utgångspunkt i de publicerade teckningarna skapa en debatt om yttrandefriheten i förhållande till religiösa förbud.
Teckningarna har utlöst bojkotten av danska produkter i Saudiarabien. I medias rapportering i Saudiarabien har produkterna Lurpak och Puck från Arla använts som exempel.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76