Äntligen ett säkert vårtecken: Uppspelta kor släpps på grönbete

Lästid
2 min
Publicerad
10 april 2006
Kontakter:
Presskontakt

Nu är det åter dags för ett säkert vårtecken – betessläpp av kor. Under de närmaste veckorna kommer Arlagårdarna att öppna ladugårdsdörrarna och släppa ut sina kor i hagarna. Allmänheten på varje ort bjuds in att vara med och se på när korna rusar – och busar – ut i hagen för att vara ute under hela sommarhalvåret och bara komma in för mjölkning. Snö som smälter, sol som värmer och krokus som tittar fram. Ett annat säkert vårtecken är att korna i ladugårdar runt om i Sverige ska släppas ut på bete. Redan i början av våren börjar korna råma vilt när ladugårdsdörren öppnas och det vankas grönbete. När korna släpps ut för första gången efter vintern brukar det gå ganska vilt till. Efter en försiktig start, då några kor börjar med att bara titta ut ur ladugården, tar oftast den mest erfarna kon ledningen och får fart på hela flocken som galopperar och hoppar iväg till hagen. Under sommaren är många kor ute dygnet runt och kommer bara in när det är dags för mjölkning. Förutom näringsrikt gräs och klöver ute i hagarna får korna vatten, mineralfoder och saltsten. Korna betar på strandängar, hagmarker eller åkrar där bonden har sått gräs och klöver. För att korna ska ha tillgång till mycket mat och inte trampa sönder marken flyttar bonden runt dem i hagen. Kor som betar på ängar och hagar bidrar till att Sveriges naturlandskap hålls öppet och inte växer igen till skog eller vass. Dessutom trivs många växter, insekter och fåglar i kohagen. På www.arla.se kan man läsa mer om Arlagårdarnas betessläppning och var man hittar närmaste gård som bjuder in allmänheten att vara med på betessläpp. Arlagården är också namnet på ett gemensamt kvalitetsprogram för alla de bönder som äger Arla Foods. Kvalitetsprogrammet omfattar allt från djuromsorg till konsumenttrygghet. Arlagårdens kvalitetsprogram bestämmer hur mjölken ska kontrolleras och att den har sådan sammansättning att de färdiga produkterna lever upp till konsumenternas behov och önskemål. Djurens behov ska tillgodoses så att deras hälsa och välbefinnande främjas och produktionen på gården ska ske med respekt för naturen. På www.arla.se kan man läsa mer om Arlagårdens kvalitetsprogram. För mer information: Inger Söderlund, PR-chef Arla Foods, tel 070-689 58 84 eller 08-789 58 84, inger.soderlund@arlafoods.com Birgitta Wessman-Neander, PR projektansvarig, tel 08-789 54 35 eller 070-689 54 35, birgitta.wessman-neander@arlafoods.com Arla Foods är Europas största och världens tredje största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 7,1 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder kronor. Arla är en kooperativ förening som ägs av 11 600 svenska och danska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter. Koncernen har 18 000 anställda, huvudsakligen i Danmark, Sverige och Storbritannien. - - - - - - - - - - - - - - - - - Distribuerat av Pia Schiller Vox PR & Information tel: 08-506 765 00 pia.schiller@voxpr.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76