Rivstart för Arlas kostnadsjakt har gett resultat

Lästid
1 min
Publicerad
30 juni 2005
Kontakter:
Presskontakt

Alla staber och divisioner i Arla Foods har nu dragit ner kostnaderna i sina budgetar för nästa verksamhetsår med 584 miljoner svenska kronor jämfört med innevarande verksamhetsår. Målet är att minska kostnaderna med 3-5 procent utöver inflationen. Med de 584 miljonerna har Arla nått 3,6 procent. – Vi ska spara minst 600 miljoner svenska kronor, så ännu har vi inte nått målet, säger vice vd Povl Krogsgaard, som ska presentera ytterligare förslag till besparingsåtgärder i augusti. Besparingarna hittills har gjorts inom tre huvudområden: löpande drift, investeringar och inköpsavtal. Hur många medarbetare som måste sluta på grund av det nya besparingsprojektet, som kallas Arla Fitness, är ännu inte klart. – Som jag ser det i dagsläget rör det sig om cirka 100 medarbetare i hela koncernen. Exakta antalet vet vi först efter semestern, säger Povl Krogsgaard. Utöver de nu aktuella besparingarna pågår sedan tidigare det så kallade Trimprojektet som under tre år ska minska antalet administrativa tjänster i koncernen med 600. Här återstår cirka 100 administrativa tjänster som ska ha försvunnit före oktober 2006. Orsaken till besparingarna i företaget är strävan att ge Arla Foods medlemmar och ägare högsta möjliga mjölkpris mot bakgrund av EUs jordbruksreform och ökad konkurrens. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76