Prispress skapar osäkerhet

Lästid
2 min
Publicerad
04 maj 2005
Kontakter:
Presskontakt

Resultatet för den första hälften av Arla Foods verksamhetsår 2004/05 blev något bättre än väntat – men osäkerheten inför de avslutande sex månaderna är stor. Arla Foods resultat för perioden oktober-mars är 323 miljoner DKK (394 miljoner SEK). Det är 33 miljoner DKK (40 miljoner SEK) bättre än halvårsresultatet för 2003/04. Ökningen beror bland annat på att medlemmarna får ett lägre pris för den mjölk de levererar till Arla. – Under de första sex månaderna av verksamhetsåret 2003/04 låg a contopriset i Arla Foods omkring 10 danska öre högre, och det lägre priset vi betalar för mjölken avspeglar sig i resultatet, säger koncernekonomidirektör Jørn Wendel Andersen. – Det pris medlemmarna får för mjölken faller, framför allt till följd av EU:s jordbruksreform. Omläggningen av EU:s stödsystem gör att medlemmarna får mindre betalt för mjölken från sin mejeriförening, och i stället får en direktkompensation från EU i form av mjölkbidraget, säger han. Osäkerheten inför helårsresultatet har sitt ursprung i den hårda prispressen på hemmamarknaderna. – Detaljhandelns priskrig pressar leverantörerna och vi upplever för närvarande historiskt låga priser på mjölk. I Danmark säljs mjölk för 3,95 danska kronor per liter (4,82 svenska kronor), säger Jørn Wendel Andersen. Att dollarkursen fortsätter att ligga på en så låg nivå påverkar också intjäningen i företaget. Just nu ligger kursen på cirka 5,75 danska kronor. Det är 50 danska öre under budgetkursen, och det finns för närvarande inga tecken på att kursen kommer att gå upp inom kort. Omkring 25 procent av Arlas exportomsättning är i dollar, vilket gör att företaget påverkas i hög grad när dollarn faller. Arla Foods styrelse sänkte förädlingstillägget den 1 april, från nio till åtta procent av råvaruvärdet, vilket motsvarar en sänkning av a contopriset med 2,4 svenska öre per kilo. Sänkningen gjordes för att komma tillbaka i nivå med den budgeterade nivån för efterlikviden på 5 danska öre (6 öre). Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76