Positiva signaler om ägarbevis

Lästid
1 min
Publicerad
21 juni 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods representantskap gav i dag styrelsen mandat att gå vidare med förslaget om ägarbevis. Beslut fattas slutgiltigt på representantskapsmötet i december. Representantskapet, Arla Foods högsta beslutande organ, diskuterade om ägarbevis kan bli Arlas nya individuella kapital på dagens möte som hölls i Storbritannien. Förslaget innebär att det av de pengar som varje år konsolideras i företaget under tio år avsatts 3 danska ören (3,7 svenska öre) för varje kilo mjölk. Därefter upphör avsättningen, om inte medlemmarna ökar sina leveranser. Utbetalning av värdet på ägarbevisen görs endast när leveranserna upphör helt, det vill säga när en medlem slutat. Beskattningen sker vid utbetalningstillfället. - Vi har haft en bra diskussion och det känns bra att vi nu kan gå vidare med kapitalfrågan, kommenterar styrelseledamoten Anders Ericsson, som ingår i den grupp som arbetar med kapitalfrågan. Slutgiltigt beslut tas av representantskapet på mötet i december. För att ägarbevisen ska kunna börja användas krävs stadgeändringar, att regelverk tas fram och godkänns, att konkurrensmyndigheterna godkänner det samt att det finns bindande förhandsbesked från skattemyndigheterna i både Danmark och Sverige. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76