Mjölkpriset till bönderna sänks med drygt två öre

Lästid
1 min
Publicerad
07 april 2005
Kontakter:
Presskontakt

Bondens löpande pris för mjölken (det så kallade a contopriset) sänks med 2,4 öre från den 1 april. Det beslutade Arla Foods styrelse på sitt möte på tisdagen den 5 april. Bakgrunden till beslutet, som fattades av en enig styrelse, är att prognosen för intjäningen ligger lägre än budgeten för 2004/05. För att komma tillbaka till budgetnivå görs sänkningen på 2,4 öre för verksamhetsårets sista sex månader. Tre områden påverkar budgeten kraftigt. En våldsam press på hemmamarknaderna, en aggressiv jordbrukspolitik från EU samt låga dollar- och pundkurser. Pristrycket på både den danska och svenska marknaden är fortsatt mycket hårt, vilket påverkar intjäningsförmågan på de två hemmamarknaderna. Produktionsstödet till kaseinat (mjölkproteiner) och exportbidragen har samtidigt minskats mer än förväntat. Valutakurserna för dollar och pund ligger under budgetkurserna. Dollarn har under det första halvåret i genomsnitt legat 55 danska öre (67 svenska öre) under budgetkursen, medan pundet i genomsnitt legat 30 danska öre (37 svenska öre) under budget. Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen motiverar sänkningen med att det råder en stor osäkerhet i prognoserna för helåret, både när det gäller utvecklingen på hemmamarknaderna och på ingrediensområdet. – Våra marginaler är redan från början små, eftersom vi budgeterar med en lägre efterlikvid för 2004/05 till följd av att a contopriset inte sänktes i oktober 2004, säger Knud Erik Jensen. Fotnot: Arla Foods betalar ett löpande pris för mjölken under året, ett a contopris. Efter verksamhetsårets slut när resultatet är klart beslutar representantskapet (Arla Foods högsta beslutande organ) om storleken på eventuell efterlikvid och konsolidering. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76