Jensen och Modig på Campinas representantskap

Lästid
2 min
Publicerad
07 april 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen och koncernchef Åke Modig medverkade på Campinas representantskapsmöte onsdagen den 6 april. – Vi ska driva fusionsprocessen helhjärtat med energi och engagemang. Samtidigt måste vi försäkra oss om att finna lösningar som är förankrade i medlemsledet, sa Knud Erik Jensen till de holländska ledamöterna i Campinas representantskap. Han berättade om diskussionen om leveransbevis i Sverige och Danmark, och underströk att medlemmarna i Arla Foods inte är beredda att ta ett beslut om fusion innan det finns en lösning på kapitalfrågan. – Vi är vana vid att diskutera med våra medlemmar i Arla Foods och vi tycker att det är viktigt. Just denna demokratiska process är själva kärnan i den kooperativa tanken, sa Knud Erik Jensen. Han betonade att Arla Foods utveckling är ett bevis på att det är möjligt att förena en väl fungerande medlemsdemokrati med en affärsorienterad verksamhet. Knud Erik Jensen påpekade även betydelsen av att båda parter redan från början känner sig likvärdiga på de viktigaste områdena. Annars kan det på sikt bli svårt för Arla Foods och Campina att bli ett företag. Jämför man de båda företagens mjölkpris står det klart att Arla Foods har legat på en högre nivå i genomsnitt de senaste åren. – Men vi har i avsiktsförklaringen, som undertecknades i december, funnit en ekonomisk lösning som gör att medlemmarna i Arla Foods kompenseras. Därmed blir parterna likvärdiga, sa Knud Erik Jensen. Koncernchef Åke Modig framhöll flera skäl för en fusion i sitt anförande på Campinas representantskapsmöte. Han nämnde minskat exportstöd, ökad konkurrens, stark lågpristrend samt att kunderna blir mer internationella. Men han påpekade även att en fusion ger större möjlighet att tillgodose konsumenternas behov. – Moderna konsumenter vill ha mer för mindre, och kräver mejeriprodukter som skapar inspiration, trygghet och välbefinnande. Därför måste vi satsa ännu mer på innovation. Vår förmåga att möta denna efterfrågan, och att skapa nya behov, kommer att bli oerhört viktig för vår intjäning, sa Åke Modig, och menade att en satsning på innovation och bredare sortiment kräver att kostnaderna sprids på en större volym Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76