Internationellt fokus och framtidstro på representantskapet

Lästid
4 min
Publicerad
15 december 2005
Kontakter:
Presskontakt

Framgången på de internationella marknaderna har varit avgörande för årets positiva resultat. Det konstaterade koncernchef Peder Tuborgh i sitt tal på Arla Foods representantskapsmöte i Halmstad på torsdagen. Ordföranden Kund Erik Jensen manade till framtidstro i sitt tal.– Det finns inga tecken på att konsumenterna kommer att sluta dricka mjölk och äta ost. Och tros WTO-avtalet och jordbruksreformen måste någon producera och erbjuda produkterna – vi ska tro på framtiden.

På representanskapet fattades beslut att införa leveransbaserade ägarbevis i företaget.

Ja till leveransbaserade ägarbevis

Vid en sluten omröstning blev det klartecken från representantskapet till individuella ägarbevis på mötet i Halmstad på torsdagen.

Ägarbevis innebär att Arla kommer att ha både individuellt och kollektivt kapital i framtiden. Det är representantskapet som avgör hur mycket som ska avsättas i individuellt kapital vid den årliga överskottsdisponeringen.

Inlösen av ägarbevisen sker när leveranserna upphört och medlemmen går ur Arla Foods.

Peder Tuborghs tal:

Framgången på de internationella marknaderna har varit avgörande för årets positiva resultat. Det konstaterade koncernchef Peder Tuborgh i sitt tal på Arla Foods representantskapsmöte i Halmstad på torsdagen.

– Liksom humlan som inte borde kunna flyga ska vi hålla kvar mjölkpriset på nuvarande nivå trots att konjunkturerna nästa år egentligen gör det omöjligt. Det är vår ambition, sa Peder Tuborgh.

Han försäkrade att det finns anledning för medlemmarna att vara positiva och tro på framtiden. Budskapet var att Arla Foods är väl rustat inför nästa år. Verksamhetsåret 2004/05 var tufft för företaget med ökad konkurrens, fallande dollarkurs och minskat exportstöd. Men tack vare framgångarna på marknaderna i Europa och särskilt i övriga världen blev resultatet bättre än förväntat. Peder Tuborgh nämnde bland annat Polen som ett exempel på en marknad där det går bättre än tidigare.

– Den polska marknaden är tuff. Alla mejeriföretag som är representerade i Polen har problem. Vi förlorade också pengar, men nu har vi vänt trenden och har fått lönsamhet. Och vi tror på en framtid i Polen, som är en strategiskt viktig marknad.

Även i Spanien, Tyskland och Grekland redovisar Arla framgångar. Utanför EU är det framför allt i Ryssland, USA, Kanda och Mellanöstern som det går bra.

– Mellanöstern är vår fjärde största marknad, och vi är mycket engagerade i regionen. Visionen är att vi 2010 har fördubblat vår försäljning där.

Storbritannien har gått både bra och dåligt. Exporten från Skandinavien till den brittiska marknaden har ökat och intjäningen likaså. Däremot ska Arlas intjäning i det börsnoterade brittiska dotterbolaget fortsatt förbättras.

– Dessvärre är det två sidor av ett mynt, och vi kan inte bortse från baksidan. Men vi hoppas på framgång i det brittiska företaget framöver, sa Peder Tuborgh.

En av de stora utmaningarna nu är att satsa mer på det globala. Exempelvis ska dagens många olika varumärken samlas i några få som kan användas på så många marknader som möjligt.

– Det är en hjärtesak för mig att vårt sortiment globaliseras och att vårt röda Arla Master Brand verkligen blir ett paraply på alla marknader. Det är vår globala strategi.

– Det är inte särskilt klokt att som nu ha fem olika märken för chokladmjölk. Och att vår färskost inte heter Buko i Italien är inte särskilt logiskt när vi ju har bestämt att det är detta varumärke som ska gälla. Färskost ska heta Buko även i Italien även om det klingar illa där.

Peder Tuborgh berättade att Sverige är Arlas för tillfället mest turbulenta marknad. Han hyllade lanseringen av Klövermjölken.

– Det var mycket klokt tänkt av den svenska ledningen, och lanseringen genomfördes på ett bra sätt. Vi måste leva upp till de krav kunderna har. Så enkelt är det.

………………………………………………….

Knud Erik Jensens tal:

Arla Foods är väl förberett inför framtiden och kommer att fortsätta vara det ledande mejeriföretaget. Trots en ny jordbrukspolitik kommer Arla Foods att ha fler möjligheter än begränsningar. Det konstaterade Knud Erik Jensen i sitt tal på Arla Foods representantskapsmöte som hölls i Halmstad under torsdagen och fredagen.

Knud Erik Jensen gladde sig åt ett bättre resultat än förväntat för 2004/05.

– Trots extrem press på intjäningen på grund av jordbruksreformen kan vi nu se resultaten av våra långsiktiga strategiska beslut bland annat rörande anläggningsstrukturen, sa Knud Erik Jensen och fortsatte:

– Det finns inga tecken på att konsumenterna kommer att sluta dricka mjölk och äta ost. Och tros WTO-avtalet och jordbruksreformen måste någon producera och erbjuda produkterna – vi ska tro på framtiden.

Knud Erik Jensen berättade att det inte minst i Sverige finns risk för att mjölkinvägningen minskar kommande år och han gav därför en eloge till Svensk Mjölk och LRF som genom sitt initiativ arbetar för att stärka investeringslusten hos svenska mjölkbönder.

Mjölkinvägningen är i stor sett oförändrad i Sverige och Danmark tillsvidare. Samtidigt kan det konstateras att besättningsstorleken på gårdarna ökar.

**Presskontakt:**Katarina Malmström, Kommunikationschef.

tel: +46 (0)8 789 50 59

mobil: +46 (0)70 689 50 59

e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76