Ingen fusion mellan Arla Foods och Campina

Lästid
1 min
Publicerad
21 april 2005
Kontakter:
Presskontakt

Efter avslutande förhandlingar tvingas styrelserna för Arla Foods och Campina konstatera att fusionsförhandlingarna den här gången inte kan fortsätta. Campinas och Arla Foods styrelser har inte kunnat enas om ett gemensamt upplägg att presentera för representantskapen i de båda företagen. I enlighet med en juridiskt bindande överenskommelse kan företagen inte gå djupare in på orsakerna. – Vi har stor respekt för Campina och vi beklagar att vi inte nådde ända fram, säger Knud Erik Jensen, ordförande i Arla Foods. Men den här gången lyckades det inte att nå ett tillfredsställande resultat. Parallellt med fusionsarbetet har Arla Foods arbetat fram en strategi för den egna framtida vägen. Detta innebär ökad satsning på högförädlad specialost till exportmarknaderna och fortsatt tillväxt för matfettsvarumärket Lurpak. Strategin för Norden är att fortsätta utvecklingen av nya produkter samt bredda marknaden för mejeriprodukter. Vidare fortsätter arbetet för en ökad export till den brittiska marknaden, kompletterad med en stark lokal mejeriverksamhet i Storbritannien. Övergripande ska positionerna i övriga Europa och Mellanöstern förstärkas. Arla Foods egen väg innebär också fortsatt ökade krav på effektivitet. Samtidigt meddelar koncernchef Åke Modig att han kommer att lämna företaget. – Styrelsen och jag är överens om att jag lämnar företaget i och med att fusionsprocessen är avslutad, och att jag kvarstår som koncernchef tills dess att styrelsen utsett en efterträdare, säger Åke Modig. Läs mer om "Arlas egen väg" http://www.arlafoods.se/upload/Press/dokument/Arlas%20egen%20väg.doc Ladda ner porträttbilder http://www.arlafoods.se/upload/Press/Pressreleasebilder/Åke%20Modig%20vd%20Arla%20Foods.jpg Koncernchef Åke Modig http://www.arlafoods.se/upload/Press/Pressreleasebilder/Knud%20ErikJensen%20ordförande%20Arla%20Foods.jpg Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76