Fusionsarbetet kräver mera tid

Lästid
1 min
Publicerad
16 mars 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla och Campina har beslutat att skjuta fram fusionsomröstningen, som skulle ägt rum den 6 april. Styrelsernas ambition är att presentera det slutliga fusionsförslaget för representantskapen i slutet av april. Arla Foods och Campinas styrelser gör bedömningen att det krävs mera tid för att utreda alla väsentliga frågor innan förslaget till fusion mellan Arla och Campina läggs fram för de båda företagens representantskap. För att klarlägga de konkurrensmässiga aspekterna i samband med ett införande av leveransbevis krävs kontakter med danska myndigheter. – Vi har från början haft en snäv tidsplan för fusionsprocessen. Men det har visat sig att vi inte hinner få svar på alla frågor inom den ursprungliga tidsramen. I så här viktiga frågor måste vi ha tid för att få alla oklarheter grundligt utredda innan vi kan lägga fram fusionsförslaget för representantskapet, säger Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76