Fortsatt osäkert om rätten till namnet feta

Lästid
1 min
Publicerad
11 maj 2005
Kontakter:
Presskontakt

Grekland får stöd från EU:s generaladvokat om att få ensamrätten till att kalla fetaost för just feta. Men saken är långt ifrån avgjord. Följetongen om rätten att kalla ost för feta fortsätter. Nu förordar generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomner för EG-domstolen att Grekland ska ha ensamrätt till namnet. Efter en 18 år lång strid, där Tyskland och Danmark slagits för att få använda ordet feta om sina ostar, väntar avgörandet i EG-domstolen i höst. Arla Foods producerar drygt 15 000 ton feta, som till största delen exporteras inom EU. Arla är marknadsledare i Norden och har en stark position både i Holland och Tyskland. Därför kan ett beslut i EG-domstolen om att skydda feta-namnet skapa problem för företaget. Under flera år har Arla vetat om att feta-namnet kan gå förlorat. Därför har märket Apetina lyfts fram, och är nu på god väg att kunna stå på egna ben. I Europa finns den största utmaningen på de marknader där Arla idag inte är en stor feta-exportör. – På de stora marknaderna är Apetina inarbetat, och därför är vi inte så oroliga om feta-namnet tas bort. Men på de marknader där Apetina inte är så känt blir det en utmaning att hitta ett namn som konsumenterna kan förknippa med fetaost, säger Marianne Bach, produktgruppchef för feta i Division Europa. Enligt Hans Bender på danska Mejeriforeningens Bryssel-kontor är slaget ännu inte förlorat. – Det här är en mycket politisk fråga, och det är långt ifrån säkert att domstolen följer generaladvokatens förslag, säger han. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76