Förelägganden till Arla Foods i Vimmerby

Lästid
2 min
Publicerad
30 november 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods i Vimmerby har i dag, onsdag, fått två förelägganden från länsstyrelsen i Kalmar. Det handlar om utsläpp av spillvatten och rutiner vid fordonstvätt. – Att det blir barnsjukdomar i uppstarten av en så stor och tekniskt avancerad anläggning som vår är naturligt. Dessvärre får vi konstatera att en del av dessa barnsjukdomar har vållat oss större bekymmer än vad vi hade räknat med. Givetvis gör vi vårt yttersta för att komma till rätta med problemen, säger Kjell-Åke Holm, mejerichef. Ett av föreläggandena gäller utsläpp av spillvatten från mjölkpulverfabriken. Om spillvattnet överskrider gränsvärdena framöver kommer länsstyrelsen att ge vite från den 1 januari 2006. Under våren och sommaren har utsläppen varit högre än tillåtet och högre än vad Vimmerby kommuns reningsverk klarar av. – Vi har vidtagit en rad åtgärder under hösten. Arbetet med att optimera fabriken pågår ständigt, och utsläppen har minskat betydligt. Den stundande högsäsongen som börjar i mitten av december blir en viktig värdemätare, säger Kjell-Åke Holm. Arla Foods och Vimmerby kommun har nyligen skickat en skrivelse till länsstyrelsen med begäran om mer tid att utreda hur spillvattnet ska hanteras på bästa sätt. Parterna menar att det kan finnas förutsättningar för kommunens reningsverk att ta emot och behandla större mängder föroreningar än nuvarande villkor medger, utan att göra några investeringar och utan att Stångån påverkas. – Om det visar sig att reningsverket inte kan optimeras så att beräknade mängder från mjölkpulverfabriken kan klaras av måste Arla investera i nödvändig utrustning för att hantera spillvattnet. Det är givetvis viktigt att Stångån inte äventyras. Vi har en bra dialog med kommunen, och vi jobbar i allra högsta grad tillsammans för att lösa problemen, säger Kjell-Åke Holm. Enligt den ursprungliga planen ska nuvarande riktvärden övergå till slutliga gränsvärden den 1 mars 2006. Önskemålet från Arla Foods är att tidsfristen förlängs till den 1 november 2006. Det andra föreläggandet från länsstyrelsen handlar om Arla Foods hantering av utgående vatten från fordonstvätten. Arla Foods har anlitat en konsult som undersöker alla parametrar vid tvätt av inkommande mjölkbilar. Resultatet ska presenteras för länsstyrelsen under december. För mer information: Kjell-Åke Holm, mejerichef tel: 0492-698 01 mobil: 070-603 31 41 e-post: kjell-ake.holm@arlafoods.com Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76