Bättre resultat än väntat för Arla Foods

Lästid
3 min
Publicerad
06 december 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods årsresultat för 2004/05 blev 801 miljoner danska kronor (986 miljoner svenska kronor). Det är en förbättring med cirka 10 procent jämfört med förväntat resultat. Framför allt har det sista halvåret gått bättre än väntat, och Arlaintjäningen hamnar på 280,89 svenska öre. Arlas styrelse föreslår därför representantskapet en genomsnittlig efterlikvid till medlemmarna på 7,24 svenska öre per kilo mjölk. Framgångar för exporten av specialost och mjölkpulver har, både sett till intjäning och volymer, bidragit positivt till resultatet. Inte minst är det på en rad utomeuropeiska marknader som Arla har haft framgång med dessa produkter. Resultatet påverkas också positivt av att effektiviseringarna från strukturprogrammet nu börjar ge minskade kostnader. Årets resultat är dock 266 miljoner kronor lägre än förra året, vilket till största delen beror på effekterna av den andra fasen av EU:s jordbruksreform. Samtidigt har fallande valutakurser, framför allt under början av året, haft en negativ inverkan. Omsättningen för Arla Foods har minskat med 900 miljoner danska kronor, från 47,263 miljarder DKK 2003/04 till 46,351 miljarder DKK 2004/05. Den minskade omsättningen beror framför allt på två faktorer. För det första har Arla Foods sålt en rad så kallade icke kärnverksamheter som Cremo (mjölkbaserade smaktillsatser) och AM Foods (chokladdrycker till automater). För det andra upplever livsmedelsindustrin och inte minst den europeiska mejeriindustrin en allmän prissänkning till följd av jordbruksreformen. Jordbruksreformen innebär att EU:s bidrag förändras i snabb takt. Bland annat trappas exportbidragen till mejeriföretagen ned, medan lantbrukarna får ett direktstöd som delkompensation. En effekt av reformen är att den bidrar till att öka priskonkurrensen på marknaderna i hela EU. Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen menar att företaget är väl rustat i den ökade konkurrensen. – Vi har genomfört långsiktiga investeringar som gör att vi i dag har ett starkt företag, säger han. Knud Erik Jensen är väl medveten om att det krävs krafttag i företaget för att klara en oförändrad intjäning nästa år. – Styrelsen backar upp ledningen för att den ska göra allt som över huvud taget är möjligt för att hålla mjölkpriset, säger ordföranden. – Vi är naturligtvis glada över ett resultat som är 10 procent bättre än förväntat. För att hålla intjäningen oförändrad under 2006 ska vi satsa på produktutveckling och på att stärka våra varumärken. Vi är ju ett marknads- och konsumentinriktat företag. För att möjliggöra dessa satsningar krävs fortsatt fokus på att minska kostnaderna och öka effektiviteten, säger Peder Tuborgh vd. Arla Foods. Styrelsens förslag till resultatdisponering läggs fram för representantskapet på mötet i Halmstad den 15-16 december. Korta fakta om resultatet Nyckeltal (miljarder danska kronor) 2004/05 2003/04 Omsättning 46,351 47,263 Nettoresultat 0,801 1,019 Summa tillgångar 26,382 26,043 Ansvarigt kapital 7,624 7,541 I tabellen används danska kronor för att det ska gå att jämföra åren utan att valutakursförändringar påverkar. Arlas intjäning per kilo medlemsmjölk Svenska öre per kilo mjölk med 4,2 % fett och 3,4 % protein 2004/05 Utbetalt a conto* 261,70 Efterlikvid 7,24 Valutakorrigering 2,54 GMO-fritt foder 0,66**** Medelavräkningspris 272,14 Konsolidering** 3,70 Återkonsolidering*** 4,90 Ränta på insatsemission 0,15 Klöverutjämning 0 Arlaintjäning 280,89 Jämförelsen mellan förra årets Arlaintjäning på 293,68 svenska öre och årets på 280,89 öre ska ses mot bakgrund av EU:s omläggning av stöd, från exportbidrag till mejeriindustrin till direktbidrag till den enskilde mjölkproducenten. *) Summan ”Utbetalt a conto” innehåller allt som gått ut i betalning för mjölk under verksamhetsåret, inklusive kvalitetstillägg och ekotillägg, fördelat på invägd mängd. **) I år konsolideras 3,70 svenska öre enbart på leveransbaserade ägarbevis. ***) 2004/05 återkonsolideras utbetalningen från dispositionskontot, utöver insatsemissionen och de danska personliga kontona ****) Eftersom GMO-tilläget inte utgår på ekomjölken blir siffran 0,66 öre när tillägget slås ut över all mjölk, inklusive ekomjölken Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76