Arlas danska marknadsföringsbidrag är lagliga

Lästid
1 min
Publicerad
31 mars 2005
Kontakter:
Presskontakt

Den danska konkurrensmyndigheten anser att Arla Foods rabatter och marknadsföringsbidrag till den danska detaljhandeln är lagliga. I mer än ett år har den danska konkurrensmyndigheten granskat Arla Foods rabatter och marknadsföringsbidrag till den danska detaljhandeln. Syftet med undersökningen har varit att klargöra om Arla Foods gör skillnad på stora och små detaljhandelskedjor när det gäller rabatter och marknadsföringsbidrag. Undersökningen är nu avslutad och konkurrensmyndigheten anser att Arla Foods affärsmetoder är godkända. Slutsatsen är att företaget inte gjort sig skyldigt till olaglig särbehandling av detaljhandelskedjorna. Konkurrensmyndigheten har därför rekommenderat det danska konkurrensrådet att inte driva ärendet vidare. Och på ett möte på onsdagen beslutade konkurrensrådet att följa denna rekommendation. – Vi har samarbetat med konkurrensmyndigheten och är givetvis glada över myndighetens slutsats efter sin noggranna undersökning av våra affärsmetoder, säger Peder Tuborgh, koncerndirektör. Fotnot: Stämningsansökan mot Arla Foods, som inkom den 22 mars 2005, kvarstår. Den handlar om att företaget i ett specifikt fall i Danmark påstås ha ställt olagliga villkor i samband med ett marknadsföringsbidrag. Arla Foods tillbakavisar påståendet. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76