Arla i Danmark stäms för missbruk av dominerande ställning

Lästid
2 min
Publicerad
17 mars 2005
Kontakter:
Presskontakt

Den danska ekobrottsmyndigheten stämmer Arla Foods för att ha brutit mot konkurrenslagen. Enligt myndigheten har företagets agerande i ett fall på den danska marknaden drabbat konkurrenten Hirtshals Andelsmejeri, som anmält Arla. Efter nästan 17 månaders granskning och genomgång av drygt tiotusen dokument har danska ekobrottsmyndigheten, Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), avslutat förundersökningen efter Hirtshals Andelsmejeris anmälan mot Arla Foods. SØK menar att Arla Foods i ett specifikt fall har hämmat konkurrensen på den danska marknaden för mejeriprodukter. Därför stämmer ekobrottsmyndigheten Arla med stöd av konkurrenslagens paragraf 11 om missbruk av dominerande ställning. SØK anser att grossistkedjan Metro fått ekonomiskt bidrag av Arla Foods för att avbryta ett samarbete med det danska mejeriföretaget Hirtshals Andelsmejeri. Arla Foods tillbakavisar påståendet. Hirtshals Andelsmejeri vände sig i oktober 2003 till danska konkurrensmyndigheten. Företaget riktade därefter offentlig kritik på flera punkter mot Arla Foods. Den 28 oktober 2003 kom konkurrensmyndigheten på oanmält besök på Arla Foods kontor i Viby och Vejle, och granskade följande månader företagets generella affärspolicy samt åtta konkreta ärenden. I mars 2004 överlämnade konkurrensmyndigheten den omfattande undersökningen till SØK. Arla Foods har under hela förloppet samarbetat med konkurrensmyndigheten och SØK. Dessutom har företagets egna jurister och interna revision tillsammans med advokatfirman Kromann Reumert och revisionsbyrån KPMG genomfört en intern undersökning samt granskat Arla Foods rutiner och konkurrensmässiga riktlinjer. – Vi är tacksamma för att konkurrensmyndigheten och SØK har gjort en grundlig undersökning, eftersom det var mycket allvarliga anklagelser som riktades mot Arla Foods hösten 2003. Kritiken har påverkat både medarbetare och medlemmar och skadat vårt rykte. Myndigheterna har granskat mer än tiotusen dokument, och vi är glada att de är överens med oss om att vi generellt håller oss inom konkurrenslagens ramar, säger koncernchef Åke Modig. – Samtidigt är det allvarligt att SØK går vidare med en stämningsansökan i ett specifikt fall. Vi är besvikna över SØK:s värdering. Men nu ska ärendet prövas av domstol som får avgöra om vår bedömning är korrekt, säger Åke Modig. Bakgrunden är att Arla Foods i oktober 2003 liksom andra leverantörer gav ett marknadsföringsbidrag på 200 000 danska kronor till Metro Danmarks 40-årsjubileum. Arla Foods hade i flera år levererat mjölk, ost och andra mejeriprodukter till Metro i Danmark och andra länder samt gett sedvanliga marknadsföringsbidrag vid tidigare tillfällen. Ändå har SØK kopplat samman detta med att Metro Danmark valde att avsluta kontraktet med Hirtshals Andelsmejeri i mitten av oktober 2003. SØK har meddelat Arla Foods att en stämningsansökan kommer att skickas på måndag och att SØK yrkar på ett tvåsiffrigt miljonbelopp i böter Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76