Arla Foods säljer Danapak

Lästid
1 min
Publicerad
29 juni 2005
Kontakter:
Presskontakt

Danapak-koncernen, som ägs av Arla Foods, har sålt sina tre förpackningsföretag till Schur International A/S med huvudkontor i Horsens Schur – som är världens äldsta emballageföretag – övertar den 1 augusti 2005 Danapaks två danska förpackningsföretag i Korsør, respektive Herning, samt Danapak Faltschachtelsysteme GmbH, som ligger i Bremen. Sedan 1993 har Danapak dessutom ägt 40 procent av joint ventureföretaget Riverwood-Danapak A/S, som säljer kartongemballage och förpackningsmaskiner på den skandinaviska bryggerimarknaden. Schur övertar också Danapaks aktiepost i detta företag. Danapak Holding, som inte omfattas av köpet, fortsätter i ett joint venturesamarbete med den österrikiska gruppen Teich GmbH om framställning av flexibla plastemballage. Danapaks styrelseordförande Bengt Mårtensson berättar att Arla Foods säljer sin förpackningsverksamhet efter att ha genomfört en intern effektivisering av företagets emballageverksamhet. Försäljningen sker som ett led i en strategi om att fokusera på Arla Foods kärnverksamhet. I och med övertagandet av Danapak hamnar Schur bland Europas tio främsta företag på förpackningsmarknaden med en total omsättning på över 1 miljard danska kronor. Under perioden fram till övertagandet kommer Schur att, i nära samarbete med Danapaks ledning och medarbetarna på de tre fabrikerna, lära känna företagen och således tillägna sig kunskaper och insikter för att senare fastställa den framtida strukturen. Medarbetarna i Danapak får fortsatt anställning i Schur International A/S. Företagen kommer under perioden före och efter övertagandet att först och främst fokusera på oförändrat hög kvalitet i leveranser och service till företagens kunder. Danapak omsätter i dag 283 miljoner danska kronor i Danmark (340 MSEK) och 121 miljoner danska kronor i Tyskland (145 MSEK). Danapak har 155 medarbetare i Danmark och 101 i Tyskland. Ytterligare information Bengt Mårtensson, styrelseordförande i Danapak, +46 709 39 52 83 Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76