Yngre mest positiva till mjölk

Lästid
2 min
Publicerad
12 oktober 2004
Kontakter:
Presskontakt

En ny undersökning visar att yngre personer, 16 till 29 år, är mest positiva till mjölk. Hela 91 procent av dessa tycker att mjölk är gott till mat och 41 procent saknar ofta mjölk som dryckesalternativ när de äter utanför hemmet. Av samtliga intervjuade i undersökningen, ålder 16- 75 år, tycker 99 procent att mjölk bör finnas som måltidsdryck i skolan och 96 procent tycker att mjölk är nyttigt. Undersökningen* har genomförts av LUI Marknadsinformation och omfattar drygt tusen privatpersoner i åldern 16-75 år. En majoritet av intervjupersonerna i undersökningen, är relativt vana uteätare. Hälften av intervjupersonerna äter måltider utanför hemmet varje vecka och cirka en tredjedel äter utanför hemmet någon eller några gånger per månad. Det är män i åldern 16 till 44 år i storstäder som äter ute mest frekvent. En av fem äter inte ute regelbundet. Totalt sett anser tre av fyra att mjölk bör finnas som ett dryckesalternativ när man äter utanför hemmet. De som är mest positiva till mjölk när man äter ute är gruppen 16- till 29-åringar där 89 procent svarar ja på frågan "Bör mjölk finnas med som dryckesalternativ när man äter måltider utanför hemmet?". 9 av 10 dricker gärna kall mjölk till maten På påståendet "mjölk är gott till mat" instämmer, av alla intervjupersoner, 8 av 10 och 7 av 10 "dricker gärna kall mjölk till mat". Återigen är det 16- till 29-åringarna som är mest positiva. 91 procent av dessa tycker mjölk är gott till mat och 89 procent dricker gärna kall mjölk till mat. De yngre är alltså mest positiva till mjölk som måltidsdryck. På vissa frågor skiljer sig dock inte svaren mellan de olika åldersgrupperna. Rörande eniga är man, oavsett ålder, om att "mjölk är nyttigt". Hela 96 procent svarar ja på det påståendet. 99 procent tycker också att "mjölk bör finnas som måltidsdryck i skolan". Intervjupersonerna fick också ta ställning till hur de ville få mjölken serverad ute på restaurang. Portionsförpackning och självservering från en mjölkautomat är de alternativ som flesta vill ha, 78 procent. Endast 13 procent vill hälla direkt ur en mjölkförpackning eller kanna. I den yngre gruppen, 16-29 år, svarar mer än hälften att de föredrar servering från en mjölkautomat. *Undersökningen har genomförts på uppdrag av Arla Foods. Syftet var att samla information om attityder till mjölk som måltidsdryck. Undersökningen genomfördes i form av 1034 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av privatpersoner i åldern 16 till 75 år inom ramen för TEMOs telefonomnibus TEMO Direkt. För mer information: Inger Söderlund, PR-chef tel: +46 (0)8 789 58 84 mobil: +46 (0)70 689 58 84 fax: +46 (0)8 20 92 60 e-post: inger.soderlund@arlafoods.com Birgitta Wessman-Neander, projektledare PR tel: +46 (0)8 789 54 35 mobil: +46 (0)70 689 54 35 e-post: birgitta.wessman-neander@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76