"Svårt att sia om kommande mjölkpris"

Lästid
1 min
Publicerad
17 juni 2004
Kontakter:
Presskontakt

Nu har arbetet med Arla Foods budget för kommande räkenskapsår inletts, men det är svårt att redan i dag förutse det kommande mjölkpriset. I augusti ska budgeten för nästa räkenskapsår fastställas. Men i dag är det för tidigt att säga vad det budgeterade mjölkpriset blir. En anledning är att EU:s jordbruksreform omsätts i verkligheten först den 1 juli, och det står i dag inte helt klart hur EU-kommissionen kommer att agera. Marknadstrenderna för andra halvåret är inte heller tydliga ännu. Arla inväntar dessutom eventuella förändringar på valutamarknaderna, framför allt om dollarn kan stärkas. – Vi har just inlett budgetarbetet och det kan hända mycket under resans gång. Men tyvärr pekar marknadsläget mot att vi troligtvis blir tvungna att budgetera för ett lägre mjölkpris, säger koncernchef Åke Modig. Han understryker dock att direktkompensationerna för mjölkprisfallet i Europa – som är en del av jordbruksreformen – kommer att börja betalas ut nästa verksamhetsår. Kompensationen beräknas uppgå till cirka 11 svenska öre (9 danska öre) per kilo mjölk. Den hårda konkurrensen inom detaljhandeln samt på bulkprodukter som smör och pulver påverkar mjölkpriset negativt. Ingen vet i dagsläget hur mycket exportbidragen kommer att sänkas efter den 1 juli. – Exportbidragen har redan skruvats ned mycket mer än vi hade räknat med. Frågan är nu om kommissionen anser att de redan har justerat ned till rätt nivåer eller om de kommer ytterligare sänkningar, säger Åke Modig. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76