Sänkt investeringsnivå i Arlas budget

Lästid
2 min
Publicerad
06 oktober 2004
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods sänker investeringsnivån det kommande året. Det står klart sedan styrelsen tagit beslut om budgeten för verksamhetsåret 2004/05. Styrelsens klartecken i tisdags till budgeten innebär att investeringarna landar på drygt 1,5 miljard svenska kronor. Därmed blir årets investeringsbudget cirka 490 miljoner svenska kronor mindre än de två föregående åren. – På grund av den hårda pressen på avräkningspriset till ägarna har ramarna för divisionernas investeringar blivit mindre. Budgeten för det kommande året präglas också av att de största investeringarna i den femåriga strukturplanen från 2001 redan är gjorda, säger vice vd Povl Krogsgaard. Investeringsbudgeten på drygt 1,5 miljard är uppdelad så att 497 miljoner gäller investeringar inom ramen för strukturplanen, medan cirka dubbelt så mycket – drygt 1 miljard – handlar om nya projekt och reinvesteringar. Division Produktion och Division Ingredients svarar tillsammans med de två hemmamarknaderna för merparten av investeringarna. Den största potten, drygt 490 miljoner, går till Division Produktion. En utökning av kapaciteten på Holstebro Flødeost är igång och installation av ny utrustning i förpackningsavdelningen ska tillgodose marknadens krav på ny typ av förpackningar. Även Høgelund Mejeri planerar för investering i ny förpackningsteknik. En utbyggnad av Høgelund Mejeri enligt strukturplanen ingår också i budgeten, vilket även är fallet med Taulov Mejeri. Här handlar utbyggnaden om emballagelager, höglager och expedition. Division Ingredients tilldelas cirka 370 miljoner. Liksom förra året står den nya pulverfabriken i Vimmerby för största delen av investeringarna. Av de två hemmamarknaderna tar Sverige en större del av budgeten än Danmark, cirka 338 miljoner respektive cirka 211 miljoner. I Sverige är de största kostnaderna kopplade till den nya strukturplanen för den södra delen. Avvecklingen av Karlskrona Mejeri och flytt av produktion från Göteborg Mejeri kräver investeringar i utökad kapacitet på Jönköping Mejeri. Kyllagret i Göteborg behöver samtidigt byggas ut och moderniseras för att verksamheten och leveranssäkerheten ska fungera optimalt. I Danmark står Christiansfeld och Hobro för två av de större investeringarna. I båda fallen handlar det om modernisering av byggnader och maskiner, ett arbete som redan kommit långt i Christiansfeld. De bägge mejerierna har dessutom övertagit produktionen från nu nedlagda Århus Mejericenter. Även Esbjerg Mejeri tar en stor del av den danska investeringsbudgeten. Förklaringen här är behov av ökad kapacitet eftersom möjligheterna till fler lönsamma UHT-produkter bedöms som stora. Pulverfabriken i Vimmerby står för en stor del av investeringarna. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76