Neddragningar vid Arla Foods anläggning i Linköping

Lästid
1 min
Publicerad
17 februari 2004
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods i Linköping har sagt upp 40 medarbetare. Bakgrunden till neddragningarna är dels det ständigt pågående arbetet med att trimma verksamheten på mejeriet, dels den tidigare aviserade översynen av de administrativa funktionerna i hela företaget.

MBL-förhandlingarna, som nu är avslutade, inleddes för cirka en månad sedan och omfattar både Livs och PTK-anslutna medlemmar. Berörda är informerade.

18 medarbetare inom PTK (tjänstemän) och 22 medarbetare inom Livs sägs upp. Uppsägningarna följer turordningen, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), vilket innebär att hänsyn tagits till anställningstid och kompetens. Arla Foods har 475 medarbetare i Linköping.

I våras beslutade Arla Foods koncernledning att antalet tjänstemannabefattningar inom hela koncernen skulle minska med cirka 600 under en treårsperiod. Utöver detta kommer även beslut om strukturförändringar att påverka livsmedelsarbetare på en rad anläggningar.

Ytterligare information:
Mejerichef Ulla Nilsson, 013 – 24 07 10

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76