Mjölkpriset till bönderna fastställt

Lästid
1 min
Publicerad
05 oktober 2004
Kontakter:
Presskontakt

I dag har Arla Foods styrelse godkänt budgeten för verksamhetsåret 2004/05, som började den 1 oktober. Arla-intjäningen per kilo medlemsmjölk budgeteras till 277 svenska öre, vilket är 12 öre lägre än prognosen för 2003/04. Bondens löpande pris för mjölken (det så kallade a contopriset) är oförändrat, och förskottsbetalningen på förväntad efterlikvid i Sverige tas bort. Det nya mjölkpriset, för mjölk som innehåller 4,2 procent fett och 3,4 procent protein, blir för en medelbonde cirka 260 öre per kilo, mot tidigare cirka 265 öre. Skillnaden beror till största del på att det inte längre utgår en förskottsbetalning på efterlikviden. – Med tanke på den pressade likviditeten bland medlemmarna, bland annat på grund av det försenade mjölkbidraget i Sverige, har vi beslutat att inte sänka a contopriset. I stället budgeterar vi för en lägre efterlikvid för 2004/05, säger Arla Foods styrelseordförande Knud Erik Jensen. Styrelsens beslut om oförändrat a contopris innebär en efterlikvid för verksamhetsåret 2004/05 som blir väsentligt lägre än prognosen för det just avslutade verksamhetsåret 2003/04, eftersom det nu har budgeterats för ett betydligt lägre resultat. Den lägre resultatnivån innebär att styrelsen noggrant kommer att följa effekterna av EU-reformen samt utvecklingen på marknaden som direkt påverkar a contopriset under året. Därför kan det senare bli aktuellt med en sänkning av a contopriset. För Sveriges del betyder det här att förskottsbetalningen på efterlikviden tas bort, vilken under verksamhetsåret 2003/04 motsvarade cirka 5 svenska öre per kilo mjölk. Detta gör att efterlikviden för 2004/05 kommer att bli lika för svenska och danska medlemmar. Fotnot: Arla-intjäning motsvarar allt som bonden fått i betalning för mjölken under året, plus det som konsolideras i företaget. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76