Mjölkpriset riskerar att falla ytterligare

Lästid
2 min
Publicerad
10 februari 2004
Kontakter:
Presskontakt

Sänkningen av a contopriset ser ut att bli större än de budgeterade 5 örena.

Efter verksamhetsårets första kvartal, oktober–december, visar Arla Foods räkenskaper att resultatet ligger ungefär på budget. Men dollarns fall och konkurrenssituationen på de skandinaviska marknaderna kommer att göra det omöjligt att klara budgeten under resten av verksamhetsåret.

– Allt pekar på att sänkningen av a contopriset blir större än de 5 svenska öre (4 danska öre) som redan ligger i budgeten, säger koncernekonomidirektör Jørn Wendel Andersen.

I budgeten från oktober är en dollar värderad till 6,50 danska kronor, medan den aktuella dollarkursen ligger drygt 50 danska öre under den kurs som budgeten bygger på. Dollarn påverkar framför allt Arla Foods omfattande export av mjölkpulver, ost och smör till marknader utanför Europa. Dessutom har konkurrensen på den skandinaviska marknaden ökat kraftigt, vilket leder till minskade intäkter för Arla Foods. Det handlar om tvåsiffriga miljonbelopp både på den danska och svenska marknaden.

PRISERNA PRESSAS både i Sverige och i Danmark på grund av den ökande konkurrensen på mejeriprodukter från andra länder, samt att nya lågpriskedjor etablerar sig i Skandinavien. Division Sverige och division Danmark jobbar nu aktivt med att möta den konkurrens som uppstår. ett exempel är den nya produkten DanMælk som lanserades i Danmark för en tid sedan.

Mera positiv är den brittiska marknaden. Dels har det gått att genomföra en rad prishöjningar, dels har pundkursen förbättrats gentemot den danska kronan.

DET FINNS MÅNGA osäkra faktorer som påverkar situationen under 2004. Jørn Wendel Andersen nämner inträdet av tio nya medlemmar i EU den 1 maj, vilket skapar turbulens på den europeiska marknaden.

– Mjölkprisnivån i de länderna gör att de kan erbjuda mera bulkprodukter till ett lägre pris, säger han.

Exportbidragen till smör och skummjölkspulver sänks som ett första steg den 1 juli. Priserna i EU har redan påverkats av detta genom att våra europeiska kunder avvaktar kommande jordbruksreform genom att tömma sina lager i stället för att handla till dagens högre priser.

Senare i vår fattar styrelsen det slutgiltiga beslutet om hur mycket a contopriset sänks.

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76