Lägre dollarkurs kan pressa mjölkpriset ytterligare

Lästid
1 min
Publicerad
13 januari 2004
Kontakter:
Presskontakt

Den låga dollarkursen drabbar Arla Foods miljardexport med sådan kraft att mjölkpriset kan komma att hamna under ytterligare press om inte kursen vänder uppåt under året.

Det kan bli nödvändigt med ytterligare sänkning av a contopriset i april, utöver den sänkning som redan ligger inräknad i budgeten. Det är följden av den låga dollarkursen.
I budgeten från oktober är en dollar värderad till 6,50 danska kronor. Idag ligger den aktuella dollarkursen på 5,84 danska kronor. Det är en skillnad på hela 66 danska öre.
– Vi har säkrat vår valuta i så stor utsträckning som möjligt, men längre fram under året kan dollarfallet komma att påverka oss mycket kraftigt, säger koncernekonomidirektör Jørn Wendel Andersen.
För närvarande ligger Arla Foods resultatutveckling inom budget, men den kommer under året att påverkas negativt både av den låga dollarkursen, den ökande konkurrensen på den skandinaviska marknaden och EU:s nya jordbrukspolitik, vilket också betonades när representantskapet träffades i december.
Totalt exporterar Arla Foods årligen för omkring tio miljarder danska kronor. Av den totala exporten är cirka 30 procent i dollar och dollarrelaterade valutor.

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76