Konkurrensstyrelsen framför kritik mot Arla i Danmark

Lästid
1 min
Publicerad
17 juni 2004
Kontakter:
Presskontakt

I veckan gjorde den danska konkurrensstyrelsen sin redogörelse för de fall man behandlat under det senaste året. Senare bjuds de granskade företagen in för att ge sina kommentarer till redogörelsen, ett slags remissförfarande. I redogörelsen som berör Arla Foods antyder Konkurrensstyrelsen att Arlas priser på mejeriprodukter diskriminerar små butiker till fördel för de stora detaljhandelskedjorna. I sitt remissvar framhåller Arla att styrelsens inte tagit hänsyn till att det relativt sett är dyrare att leverera till en liten kund jämfört med en stor kund. Omkostnaderna för logistiken i samband med leveranserna till en liten butik är till exempel fyra gånger högre per liter mjölk än logistikkostnaderna för att leverera till en stor butik. Konkurrensstyrelsen antyder också att vissa av de marknadsföringstillskott som Arla betalar till sina kunder i detaljhandeln, fungerar som dolda rabatter. Men Arla understryker i sitt svar att man har gett konkurrensstyrelsen 1 000 sidor med dokumentation för att det utförs konkreta marknadsaktiviteter eller görs konkreta sänkningar av konsumentpriset i utbyte mot att Arlas tillskott till markandsföringen. Faktum är att utbudet av matvaror i Danmark har växt betydligt de senaste tio åren. Enbart från 2000 till 2002 ökade antalet artikelnummer i mejerikategorien med 6,7 procent. I samma period sjönk Arlas andel av alla artikelnummer från 39,7 procent till 35,6 procent. "Slutsatsen måste vara att konkurrensen, fungerar", skriver Arla i sitt hearingsvar. Läs hela Arla Foods svar samt en mer detaljerad kommentar från konkurrensstyrelsen på www.arlafoods.dk Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76