Jönköping tar över delar av Göteborgs produktion

Lästid
1 min
Publicerad
15 februari 2004
Kontakter:
Presskontakt

För att långsiktigt säkerställa leveranserna till Arla Foods kunder och för att minska arbetsbelastningen på Göteborgsmejeriet kommer viss produktion och distribution att flyttas till Jönköpingsmejeriet. Dessutom kommer färskvarucentralen i Halmstad att avvecklas och verksamheten att överförs till Jönköping.

De fackliga organisationerna har informerats och mbl-förhandlingar kommer att inledas inom kort.
De här förändringarna ligger helt utanför pågående strukturutredning om k-mjölksproduktionen i Sverige.

Division Sveriges ledning har beslutat att flytta produktion från Göteborg till Jönköping. Kunder norr om Göteborg och i Halmstadsområdet ska förses med leveranser från Jönköpingsmejeriet. Genom detta beslut minskar både produktions-, plock- och distributionsuppdraget för Göteborgsmejeriet, som har ett kyllager med begränsad yta och svårhanterliga interna flöden. De föreslagna ska förändringarna möjliggöra ett långsiktigt säkerställande av våra affärsrelationer på västkusten.

Beslutet kommer att påverka medarbetarna i Göteborg, Halmstad och Jönköping. Det kan innebära att cirka 50 tjänster försvinner sammanlagt i Göteborg och i Halmstad.
Förändring ska vara klara snarast möjligt och flytten av Halmstadterminalen ska vara klar före vecka 13.

Den pågående utredningen om konsumtionsmjölksstrukturen inom Arla i Sverige fortsätter med fördjupade analyser. Ett inriktningsbeslut i frågan beräknas komma under våren.

Konsekvenser

GÖTEBORG
För Göteborg innebär det att de volymer som Göteborgsanläggningen producerat för Halmstadområdet flyttas över till Jönköping.
Vidare flyttas volymer i takt med att kunder norr om Göteborg kan flyttas försörjas från Jönköping.

HALMSTAD
Enligt redan sedan tidigare tagna beslut avvecklas nu färskvaruterminalen som ett led i avvecklingen av Halmstadmejeriet (förhandlat MBL i november 2001). Halmstads lager av specialprodukter flyttas till Jönköping.
Kundansvaret för kunderna inom Halmstad FVC:s distributionsområde (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Markaryd) överförs till Jönköping.
FVC terminalen avvecklas härmed enligt redan tagna beslut (i samband med beslutet att avveckla Halmstadmejeriet).

Orderkontor Halmstad
Orderverksamheten avvecklas och överförs till Jönköping.
Det som tillkommer från den förhandlingen är att orderverksamheten i Halmstad avvecklas. Detta följer intentionerna i TOM-utredningen. En ökad andel av elektronisk överförd order minskar personalbehovet.

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76