Beska besked från Arlas vd

Lästid
3 min
Publicerad
14 mars 2004
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods vd Åke Modig talade på representantskapsmötet i Århus bland annat om ökad konkurrens och sänkta mjökpriser för medlemmarna.

Vikande hemmamarknader, hårdare konkurrens, lägre exportstöd och minskad lönsamhet på delar av exporten. Det mycket bekymmersamma marknadsläget är bakgrunden till att ledningen på representantskapsmötet vecka 10 i Århus signalerade kraftigare sänkningar av avräkningspriset än tidigare.

– Det kommer inte att räcka med de 5 svenska öre i avräkningsprissänkning som vi har i vår i budget. Det kan komma att krävas det dubbla, sa Åke Modig, vd, i sin dragning.

Det var beska besked om marknadsläget och resultatprognosen som Åke Modig serverade på sin första representantskapsdragning i egenskap som vd.
Det är en svår press på alla de tre viktiga ben som Arlas lönsamhet vilar på: hemmamarknaderna i Danmark och Sverige, exporten av ost och smör till Europa och övriga världen och samt försäljningen av förädlat pulver. Arlas verksamhet i Storbritannien är ändå en ljusglimt. Här är ekonomin stark och det nyfusionerade företaget har fått en bra start. Dessutom har börskursen stadig gått uppåt sedan fusionen med Express Dairies.

På hemmamarknaderna i Sverige och Danmark förlorar Arla volymer.
– Det är utomordentligt besvärligt, säger Åke Modig. Vi tappar marknadsandelar till importen samtidigt som lågprisutvecklingen pressar priserna på våra traditionella märkesvaror. Det finns inte heller någon större volymtillväxt i totalmarknaden att hoppas på. Och läget är detsamma i hela Europa.
I Sverige sjunker mjölkkonsumtionen samtidigt som importen av lågprisost ökar kraftigt. För att undvika jordbruksreformens effekter på pulver och smör så har de flesta av Europas mejerier ökat sin ostproduktion och det är effekterna av denna överproduktion man nu ser på den svenska marknaden.

Arla Foods i Danmark har den senaste tiden präglats av hösten hetsiga mediedebatt. Den har bland annat lett till minskat förtroende hos konsumenterna och en dialog med den danska näringsministern. Kraven från politikerna har bland annat varit att Arla ska förkorta sina uppsägningsregler för ekologiska producenter och för konventionella producenter samt införa ett etiskt handlingsprogram.
– Vi måste ta ett ansvar för mångfalden i dansk mejerinäring även om det kan vara en svår balansgång samtidigt som vi skall upprätthålla en fungerande konkurrens i marknaden.
Lanseringen av tysk mjölk i Danmark kom samtidigt med debatten. Här har Arla reagerat mycket snabbt och som motdrag lanserat Danmælk, ett så kallat ”fighting brand”. Det är ett varumärke som med en aggressiv prisstrategi slåss framförallt med priset. Danmælk säljs till ett lägre pris än Arla Expres och har tagit igen en del av de tappade volymerna.

Volymförändringarna i konsumtionsmjölken har tvingat fram ett arbete med en ny strukturplan för konsumtionsmjölk som får effekter på antalet produktionsplatser både i Sverige och i Danmark.

Just nu pågår också arbetet med att utveckla ett marknadsprogram som skall stärka den nationella imagen för produkterna i både Sverige och Danmark
Programmet bygger på ”Arlagården” och i Sverige ska koppling mellan den röda kossan och det öppna landskapet bli starkare.

Trots att ledningens budskap att Arla nu tvingas ned i ett stålbad under några år framöver finns det ändå en tro på framtiden.
– Det finns en stor optimism inom företaget. Vi måste tro på framtiden och investera för framtiden. För det blir bättre och därför måste vi se framåt, avslutade Åke Modig.

Styrelsen kommer att ta ställning till a contopriset vid sitt nästa sammanträde den 6 april.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76