Arlas marknadsavdelning organiserar nordiskt

Lästid
2 min
Publicerad
27 oktober 2004
Kontakter:
Presskontakt

Efter ett omfattande varumärkesarbete, där huvudsyftet varit att skapa en gemensam varumärkesportfölj för hela Norden, samordnas nu tre produktkategorier på marknadsavdelningarna i Danmark och Sverige till gemensamma nordiska ansvarsområden. De nya kategorierna är Matlagning/Cooking, Yoghurt & Desserts och Special Cheese. Samtidigt kommer nationella kategorier, såsom Färskvaror, Hårdost, Matfett och Restauranger & Storkök att fortsätta det nationella arbetet med att utveckla och positionera Arlas produkter och varumärken. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 oktober. Bakgrunden är bl a ökande konkurrens från såväl nationella som internationella aktörer, som gör det nödvändigt att koncentrera alla marknadsinsatser till färre men starkare varumärken, såväl nordiska som nationella. - De nordiska kategoricheferna ska arbeta mer långsiktigt på nordiskt plan med utveckling av kategorier och varumärken, medan de nationella kategoricheferna ska ha mer fokus på att – tillsammans med tradefunktionerna och försäljningsavdelningen – förverkliga våra kategori- och varumärkesstrategier på ett lokalt plan, säger Åke Lundqvist, marknadsdirektör i Division Sverige. Nordic Category Manager för matlagningsområdet Cooking är Åsa Geremyr. Kategorin är placerad i Stockholm. Motsvarande post för Yoghurt&Desserts med säte i Danmark blir Mette Hoffman och Nordic Category Manager för Specialost, också med säte i Danmark, blir Rolf Bonde Petersen . Det kommer även i fortsättningen att finnas en marknadsavdelning i varje land med ansvariga på nationellt plan. Marknadsavdelningarna har dessutom delat upp produktchefstjänsterna så att det finns brand managers med ansvar för marknadsföring och varumärkesarbete – samt product managers med ansvar för sortiment och produktutveckling. Ny nationell marknadsavdelning i Sverige Samtidigt med den nordiska kategoriorganisationen ändras marknadsavdelningen i Sverige enl följande. - Ny Nationell Kategori för samtliga färskvaror skapas med Ingemar Albertsson som ny kategorichef. - Ny Nationell Kategori för Fruktdrycker skapas. Catharina Johansson är utsedd till ny kategorichef. Kategorierna matfett, ost och Restauranger&Storkök med cheferna Yvonne Scharmer, Lena Hedin och Maria Billow är oförändrade. Samtidigt skapas ett samlat ansvarsområde för webben arla.se, Arlaköket, förpackningar/mediabank, Arla Forum, paneler och PR med Inger Söderlund som chef. Marknadsanalys med Inga-Lena Fridheimer som chef kvarstår oförändrad. Presskontakt: Inger Söderlund, PR-chef tel: +46 (0)8 789 58 84 mobil: +46 (0)70-689 58 84 fax: +46 (0)8 20 92 60 e-post: inger.soderlund@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76