Arlagårdens regler stoppade mjölkhämtning

Lästid
1 min
Publicerad
08 september 2004
Kontakter:
Presskontakt

På grund av stor risk för brister i livsmedelssäkerheten har Arla under en period inte hämtat mjölk hos en av sina danska medlemmar. Sedan den 1 oktober 2003 måste Arlas medlemmar leva upp till kraven i Kvalitetsprogrammet Arlagården. Hittills har 876 medlemmar i Danmark fått besök av en rådgivare. På en gård fann rådgivaren flera allvarliga brister. Bland annat konstaterades det att det fanns risk för att fodret blev förorenat. Dessutom saknade bonden dokumentation för ett preparat som han behandlade sina djur med. Därför stoppade Arla hämtningen på gården. Det är första gången Arla i samband med introduktionsbesöken av Arlagården har tvingats att stoppa hämtningen av mjölk. För de 12 000 danska och svenska medlemmarna i Arla Foods är det viktigt att veta att de sanktionsregler, som Arlas representantskap har beslutat, tas i bruk i de lyckligtvis få fall där det förekommer allvarliga avvikelser, säger Helle Skjold, kvalitetschef i Arla. På elva av de hittills 876 besöken som Arla utfört i Danmark, konstaterades allvarliga avvikelser i förhållande till kraven i Arlagården. Medlemmarna på de berörda gårdarna har nu fått en tidsfrist för att åtgärda bristerna inför nästa besök. I Sverige har något färre besök ägt rum - totalt 524. Här fick 14 gårdar en tidsfrist för att åtgärda brister. Även här kommer återbesök att ske. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76