Arla majoritetsägare i Kronost

Lästid
1 min
Publicerad
28 maj 2004
Kontakter:
Presskontakt

Arla utökar sitt ägarskap i Kronost och samlar den delen av verksamheten i det helägda dotterbolaget Delimo. Målet är att utveckla och förstärka försäljningen av nischostar samt att etablera nya intressanta produkter på den svenska marknaden. Arla Foods i Sverige säljer sin andel på 25 procent i Kronost till Arla Foods dotterbolag Delimo. Samtidigt köper Delimo ytterligare 26 procent i Kronost och ökar därmed sin ägarandel till 51 procent. Det nya avtalet gäller från den 1 juni. Ärendet skickas för prövning hos svenska konkurrensverket. Kronost kommer även i fortsättningen att agera på den svenska marknaden, och Delimo på den danska och norska marknaden. Målet är att bli den ledande specialisten inom inköp och försäljning av dessert- och specialostar i Norden. För Arlas del innebär det nya avtalet att alla dessert- och specialostar, som inte säljs under Arlas egna varumärken, samlas under ett och samma paraply. Kronost utvecklar och förstärker försäljningen av nischostar på den svenska marknaden och konsumenterna i Sverige får ett större utbud av ostar. Arlas egen säljkår koncentrerar sig på ostar som säljs under Arlas egna varumärken. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76