Arla Foods och Campina planerar fusion

Lästid
3 min
Publicerad
08 december 2004
Kontakter:
Presskontakt

Styrelsen i de två medlemsägda mejeriföretagen Arla Foods amba och Campina u.a. har skrivit under en avsiktsförklaring om att bilda ett nytt företag under namnet Campina Arla amba. Ett första förslag presenterades för de två företagens representantskap tisdagen den 7 december, och ska slutligt godkännas i mars 2005. Det nya företaget kommer att ägas av de två nuvarande företagen Arla Foods amba och Campina. Styrelserna föreslår att det nya företaget får huvudkontor i Köpenhamn och till viss del i Zaltbommel i Holland. Huvuddelen av administrationen kommer fortsatt att vara placerad i Stockholm, Viby och Zaltbommel. Styrelserna föreslår att ordförande för det nya, planerade företaget blir Knud Erik Jensen, den nuvarande ordföranden för Arla Foods och att Kees Wantenaar, nuvarande ordförande för Campina, blir vice ordförande. Samtidigt skapas ett presidium/ordförandeskap som, utöver styrelseordförande och vice styrelseordförande även består av en styrelseledamot från vardera Sverige och Tyskland. Sverige kommer att representeras av Åke Hantoft, vice ordförande i Arla Foods och Tyskland representeras av R. Belke-Grobe, styrelsemedlem i Campina. Vd för det nya företaget föreslås bli Justinus Sanders, nuvarande vd i Campina. Vice vd föreslås bli Åke Modig, nuvarande vd i Arla Foods. Syftet med den föreslagna fusionen är att stabilisera mjölkpriset till företagens medlemmar. Mjölkpriset i Europa pressas för närvarande av EU:s jordbruksreform och mjölkpriserna väntas falla med 20 procent fram till 2008. Det nya företaget Campina Arla kommer att bli en starkare och mer attraktiv samarbetspartner för den alltmer internationella detaljhandeln. Den föreslagna fusionen väntas ge synergieffekter på cirka 1 miljard danska kronor per år. Kostnadsbesparingarna kommer framför allt att kunna göras på inköpssidan samt genom en effektivisering av produktion och administration. Företagen kompletterar varandra på flera områden. Campinas försäljning av dryckesmjölk, yoghurt och desserter är främst koncentrerad till Benelux-länderna, Tyskland, Grekland och Ryssland, medan Arla Foods försäljning inom färskvaruområdet är koncentrerad till Skandinavien och Storbritannien. När det gäller ost och smör är Skandinavien och Storbritannien hemmamarknader för Arla Foods, medan Campinas hemmamarknader är Benelux-länderna och Tyskland. När det gäller drycker, desserter och grädde samt ost och smör har båda företagen i dag en omfattande försäljning på en rad marknader utanför Europa. Båda företagen är i dag globala aktörer inom mjölkbaserade ingredienser till livsmedelsindustrin, medan Campina också erbjuder ingredienser till läkemedelsindustrin. Tillsammans kommer de båda företagen att stå betydligt starkare på ingrediensområdet. Den ökande efterfrågan på mera skräddarsydda lösningar till kunderna kräver också stora satsningar på innovation. Campina Arla blir ett av världens största medlemsägda mejeriföretag, med 21 000 medlemmar från Holland, Tyskland, Belgien, Sverige och Danmark. Den totala mjölkmängden blir cirka 14 miljarder kilo. Det nya företaget kommer att få en omsättning på omkring 10 miljarder euro, och får cirka 28 000 medarbetare. Förslaget till fusion är avhängigt av en så kallad due diligence, där företagen öppnar sina räkenskaper för varandra för en närmare granskning. EU:s konkurrensmyndigheter måste också ge sitt godkännande. Det slutgiltiga förslaget kommer att läggas fram för de två företagens högsta beslutande organ, representantskapet, för beslut i mars. Det nya företaget kan under dessa förutsättningar starta under det andra kvartalet 2005. Kommentarer till fusionsförslaget; Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen – De senaste årens strategidiskussioner i styrelsen har lett fram till att förslaget om en fusion med Campina är den bästa långsiktiga lösningen för vårt företag och därmed också för våra medlemmar. Vi tror att vi tillsammans med holländarna kan bygga upp ett mejeriföretag som kommer att rusta oss för att möta de negativa effekterna av EU:s jordbruksreform. Vi presenterar förslaget för våra medlemmar på en rad kretsmöten i januari och februari, och diskussionerna på dessa möten kommer att ligga till grund för representantskapsmötets beslut i mars. Campinas ordförande Kees Wantenaar – En fusion med Arla Foods kommer att ge oss en bra möjlighet att leva upp till målet att betala ut ett mjölkpris till våra medlemmar som ligger över genomsnittet. Det blir en fusion mellan jämbördiga parter – även när det handlar om företagens kulturer. När det gäller den fortsatta utveckling av det medlemsägda mejeriföretaget och våra medlemmars verksamheter, känner kollegorna på Arla Foods lika starkt som vi hur viktigt det är med visioner, kunskap, kvalitet och entreprenöranda. Jag är övertygad om att Campina Arla kommer att höra till de ledande företagen inom mejeribranschen. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76