Arbetet med imagen fortsätter i Danmark

Lästid
1 min
Publicerad
27 oktober 2004
Kontakter:
Presskontakt

Det senaste året har hundratals personer varit involverade i image-projektet “Det nya Arla Danmark” som handlar om att Arla Foods i Danmark måste ändra sin attityd. Arla Foods blev i slutet av 2003 starkt kritiserat i danska medier för sin dominerande ställning och icke minst för sin attityd till omvärlden. I början av 2004 startade därför ett projektarbete för att förbättra företagets image hos kunder och konsumenter. – Sedan början av året har flera hundra personer varit involverade i processen och vi arbetar nu vidare med två spår. Dels med den externa kommunikationen till konsumenterna, dels med att införa ett nytt förhållningssätt internt i i Arla Foods, berättar direktör Peder Tuborgh som är huvudansvarig för projektet. Som ett led informationen internt kommer det under november en tidning, som beskriver processen och vilka resultat som kommit fram. I tidningen kommer det också att berättas om vad som händer härnäst. – “Tid till omtanke” är ett det begrepp vi ska införa internt i Arla Foods, berättar Peder Tuborg. Det handlar helt enkelt om att vi måste ha ett nytt förhållningssätt till saker och ting. I samband med att man informerar internt utses Benny Eriksen till projektledare för “Det nya Arla Danmark”. Hans nuvarande tjänst som sponsorchef övergår till marknadsavdelningens Mjölkgrupp under Karsten Jeppesens ledning. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76