A contopriset sänks med 10 öre

Lästid
2 min
Publicerad
07 april 2004
Kontakter:
Presskontakt

Styrelsen beslutade på sitt möte den 6 april att sänka förädlingstillägget från 5 till 1 procent av råvaruvärdet både i Sverige och Danmark. För en bonde som lämnar mjölk med 4,2 procent fett och 3,4 procent protein betyder det en sänkning med cirka 10 svenska öre per kilo mjölk. Sänkningen gäller från den 1 april.

Trots den kraftiga sänkningen ser det i dag inte ut som om Arla Foods kommer att klara att nå det resultat som budgeterats för det här verksamhetsåret. Resultatprognosen ligger lägre än budgeterat. Det finns alltså risk för att detta kommer att påverka nivån på den förväntade efterlikviden.

– Vi ser effekterna av den nya jordbruksreformen redan nu och genomslaget ökar under nästa halvår, säger Arlas vice ordförande Åke Hantoft. Sänkningen av interventionspriserna genomförs i ett läge där euron är mer än 20 procent starkare än dollarn. Dessutom släpps 19 miljarder kilo mjölk in på Europamarknaden den 1 maj, mjölk som i dag betalas till väsentligt lägre pris än i övriga EU. Det medför en allt hårdare priskonkurrens på samtliga produktområden och marknader.

På representantskapsmötet i mars aviserade ledningen att prissänkningen i april kunde bli dubbelt så stor som de fem öre som budgeterats för det här verksamhetsåret. Sedan dess har situationen förvärrats. Det beror bland annat på den svaga dollarn. Även om dollarkursen förbättrats under de senaste veckorna väntas den inte komma upp i nivå med budgetkursen under detta verksamhetsår.

Den stundande jordbruksreformen märks också redan nu. Konkurrensen från billiga importprodukter slår hårt mot den skandinaviska marknaden. I Sverige är det framför allt importen av hårdost som ökat kraftigt, och i Danmark är det en ökad import av färskvaror.

– Just nu ser vi en våldsam ökning av ostproduktionen i Europa, som ger ett ökat importtryck. Det kommer vi att tvingas leva med även i fortsättningen, säger ekonomidirektör Jørn Wendel Andersen.

Östutvidgningen, när EU får tio nya medlemsländer den 1 maj, kommer på kort sikt att påverka Arla i negativ riktning. Den 1 juli sänks EU:s interventionspriser för mjölkpulver och smör med fem respektive sju procent. Dessutom stramas policyn för EU:s exportstöd upp efter påsk.

Utvecklingen i Storbritannien är positiv. Valutakursen för det brittiska pundet ligger litet över budgetkursen, samtidigt som den brittiska ekonomin går framåt.

Effekterna av EU:s jordbruksreform, som är en av anledningarna till att Arla måste sänka priset, kompenseras i viss utsträckning av det mjölkbidrag som kommer att betalas ut till mjölkbönderna. Sverige har ännu inte definitivt beslutat hur stödet ska fördelas. Om hela mjölkbidraget fördelas efter gårdens kvotinnehav per den 31 mars blir det för 2004 cirka 11 öre per kilo kvot.

I Danmark har det redan beslutats att mjölkbönderna får 8,8 danska öre per kilo kvot för år 2004.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76