Tillväxt viktigt för Arlas framtid

Lästid
1 min
Publicerad
24 september 2003
Kontakter:
Presskontakt

Framtiden är nu och vi måste alla förbereda oss på förändringar. Det var det samlade budskapet från koncernledning och styrelse på senaste representantskapet. I det visionsförslag för 2010 som presenterades är tillväxtstrategin tydlig.

– Vi ska försvara vår position som Europas mejeriföretag nummer ett, sa Arla Foods tillträdande vd Åke Modig, på det senaste representantskapet i Köpenhamn.
– Det har blivit mer och mer tydligt allteftersom vi arbetat med visionen. Vi är stora i Sverige och i Danmark, men på övriga marknader är vi en liten spelare. För att utvecklas och behålla Arla Foods position som marknadsledare måste vi växa.
Bakgrunden till visionen är EU-utvidgningen, reformeringen av mjölkpolitiken och utvecklingen inom handeln som präglas av några få stora internationella detaljhandelskedjor.
– På de marknader där vi är marknadsledare har vi ett bättre förhandlingsläge, men våra konkurrenter växer och de försöker utmana vår position på den europeiska mejerimarknaden.
Åke Modig var väl medveten om att det här tillväxtbudskapet är svårt att ta till sig i tider när avräkningspriset sjunker kraftigt.
– Men i tider med fallande råvarupriser är det ännu viktigare att söka lösningar som långsiktigt förstärker vår betalningsförmåga, sa han.
– Visionen ska vara vägledande för vårt agerande i framtiden. Inte något vi ska nå till varje pris. Det handlar om att förstärka lönsamheten. En kombination av organisk tillväxt, uppköp och rena fusioner är det som gäller. Möjliga samarbetspartner kan vara mejeriföretag i Nord-
europa och i Norden.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76