Stora utmaningar för Arla Foods

Lästid
2 min
Publicerad
04 mars 2003
Kontakter:
Presskontakt

Lars Lamberg, 64 avgår nu som ordförande i Europas största mejeriföretag Arla Foods efter avslutad mandatperiod. Lamberg har varit ordförande sedan fusionen mellan Arla och MD Foods 2000 och var tidigare ordförande i svenska Arla.

Lars Lamberg höll sitt sista tal som ordförande i Arla Foods under onsdagens representantskapsmöte. Han talade bland annat om de utmaningar som det nya företaget har framför sig, inte minst i form av en reformerad jordbrukspolitik.

Lars Lamberg pekade på sjunkande dollarkurs, stigande energipriser och krisen i Mellanöstern som tre faktorer som har en negativ effekt på mjölkpriset. Han menade vidare att EU-kommissionens förslag till reform är ett orosmoment, och instämde i danska Mejeriforeningens och Svensk Mjölks inställning till förslaget.

– Det är viktigt, att mejeribranschen på ett kraftfullt sätt för fram vilka konsekvenser förslaget får för oss mjölkproducenter, men också att vi hävdar den positiva inställning vi har till reformer enligt den gemensamma position vi tidigare lagt fast.

Han såg med tillfredsställelse på att Svensk Mjölk och Mejeriforeningen utvecklar sitt samarbete. Angående LRF:s roll sa Lars Lamberg, att den affärsverksamhet som ligger inom föreningarnas områden bör handhas av föreningarna, medan LRF bör avstå från den typen av engagemang. Han konstaterade också att det näringspolitiska uppdraget kräver öppenhet och ett bra samarbete mellan LRF och Svensk Mjölk.

– Men att helt inlemma Svensk Mjölk i LRF ser vi inte som vare sig klokt eller ändamålsenligt.
En fråga som varit uppe på förra representantskapsmötet gäller redovisningen av resultatet från mejeri och icke-mejeri, och hur resultatet från dotterbolagen ska användas. Där kommer ett förslag upp till diskussion på nästa möte.

Arbetet med att gå igenom de stadgar som ska gälla när fusionen är fullständigt genomförd har påbörjats, och samtidigt ser man över de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan medlem och företag.

Harmoniseringsarbetet för det ekologiska området har satt igång, och ett beslutsunderlag ska ligga framme till representantskapet i juni. Då ska det också finnas ett färdigt förslag till det nya Kvalitetsprogram Arlagården.

Vem som blir ny ordförande avgörs imorgon torsdag när nyval av ordförande, vice ordförande och styrelse äger rum.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76