Start för debatt om konsolidering

Lästid
1 min
Publicerad
10 december 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods ordförande är nu redo för att diskutera möjligheterna för medlemmarna att lägga en del av konsolideringen som individuellt kapital. Knud Erik Jensen öppnade på representantskapsmötet i Stockholm upp för debatt om en fråga som under lång tid, inte minst nu i höst, diskuterats bland medlemmarna. – Nu när vi är medlemmar i samma förening sker invägning och konsolidering direkt till Arla Foods amba, och därmed kan vi från och med den 1 oktober i år besluta om att införa medlemskonton eller andra former av individuellt eget kapital. Därmed kan vi förmodligen klara ut en av de frågor som många gånger har varit uppe på representantskapet, sa ordföranden på mötet. Frågan behandlades senare under en särskild punkt. Knud Erik Jensen framhöll vidare två händelser från bokslutsåret 2002/03, som bland många andra beslut och händelser har präglat året. – Det var för det första det år, då representantskapet godkände den slutgiltiga fusionen. För det andra fattade EU beslut om jordbrukspolitiken. Det beslutet är det största sedan mjölkkvoterna infördes 1984, och kommer att ha avgörande betydelse för mjölkproducenternas ekonomi under många år. Han nämnde även arbetet med harmoniseringen inom det ekologiska området, samt den gemensamma avräkningsmodellen och det gemensamma kvalitetsprogrammet Arlagården, som båda trädde i kraft den 1 oktober 2003. Knud Erik Jensen berättade också om ett av de ämnen som diskuterats på flera medlemmöten, nämligen frågan om tillväxt. – Några har uppfattat tillväxten som ett mål. Men det är inte så det är tänkt. Målet är högsta möjliga avräkningspris, och ett sätt att nå detta mål är en fortsatt utveckling av företaget, vilket bland annat innebär fortsatt ökad förädling av mjölken. I likhet med vd Jens Bigum underströk ordföranden i sitt anförande att de högförädlade mejeriprodukterna inte är utsatta för likadana prissvängningar som bulkprodukterna, och att förädlingsstrategin därmed har visat sig vara gynnsam för företagets intjäning. – EU-reformen kommer att medföra fallande mjölkpriser. Syftet med Arla Foods investeringar är att motverka prisfallet. Det är viktigt att medlemmarna förstår detta. Men det är svårt att förklara att mjölkpriset inte sjunker så mycket som det annars skulle ha gjort. Det skulle vara lättare om vi varje år kunde visa att mjölkpriset gick upp, sa Knud Erik Jensen. Debatten om hur konsolideringen ska fördelas kommer nu att fortsätta. Enligt ordföranden kan det troligen komma till beslut på representantskapsmötet i juni 2004.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76