Stabil valuta bäst för Arla Foods

Lästid
1 min
Publicerad
10 september 2003
Kontakter:
Presskontakt

– Stabil valuta bäst för Arla Foods, säger Arla Foods vice vd Åke Modig.

– Det bästa för Arla Foods vore att samtliga EU-länder införde euron, framför allt de länder där Arla har stora affärer, det vill säga Storbritannien, Sverige och Danmark. Näst bäst är att dessa länder bedriver en fast kurs politik, kopplar sina valutor till euron som Danmark har gjort. Det blir då lättare att göra affärer och enklare att hantera ett gemensamt avräkningspris, säger Åke Modig.

– Vi vill ha en långsiktig stabilitet. Nu när den svenska kronan flyter kan man visserligen göra kortsiktiga vinster, men de är också just kortsiktiga. Nackdelarna är större än fördelarna. När kronan går ner innebär det ökade kostnader när det gäller emballage- och energikostnader, både för Arla och den enskilde mjölkbonden. Bönderna drabbas också av ett stigande pris på importerat foder.

Men Åke Modig vill inte dramatisera EMU-valets betydelse för företaget.
– Jag tror att den svenska valutakursen har intecknat ett nej. Den svenska kronan faller antagligen inte särskilt mycket om det blir nej till euron. Och Arla har stor försäljning i US dollar och i brittiska pund. Försäljningen i pund ökar dessutom om Arla fusionerar med Express Dairies. På det sättet blir avräkningspriset för Arlas svenska och danska medlemmar beroende av valutakursförändringar i dollar och pund. Den valutaexponeringen är stor oavsett om Sverige kommer med i EMU eller inte, men ett svenskt ja gör den definitivt mindre och mer lätthanterlig.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76