Korta fakta om Arla foods plc och Express Dairies plc

Lästid
1 min
Publicerad
26 mars 2003
Kontakter:
Presskontakt

Korta fakta om de två fusionerande företagen.

Kort om Express Dairies plc
Sett till invägningen på 1 400 miljoner kilo mjölk är Express Dairies plc det näst största mejeriföretaget i Storbritannien. Företaget omsatte förra året 9,3 miljarder danska kronor. Färsk mjölk och grädde utgör nästan hela företagets affärsområde. Express Dairies är således Storbritanniens största leverantör av färsk mjölk till landets ledande stormarknadskedjor. Samtidigt är företaget landets största inom försäljning med det traditionella mjölkbudet, till mer än 1,5 miljoner privata kunder.
Express Dairies har åtta driftsplatser, varav en i Skottland. Express Dairies har 5 200 anställda.

Kort om Arla Foods UK plc
Arla Foods har haft produktion i England sedan 1990, då det dåvarande MD Foods Interna-tional köpte Englands femte största mejeriföretag, Associated Fresh Foods, med fem mejerier och en årlig invägning på 400 miljoner kilo mjölk. Senare uppköp har gjort att företaget nu har en mjölkinvägning på 900 miljoner kilo, så att det idag är den fjärde största köparen av mjölk från brittiska bönder. Företaget har idag sex driftsplatser.
Därtill kommer en import på 105 000 ton förädlade produkter i första hand från Danmark, bland annat varumärkena för smör, Lurpak och Anchor. Detta medförde att den totala omsätt-ningen under verksamhetsåret 2001/02 ökade till 6,1 miljarder danska kronor.
Arla Foods UK plc har 2 050 anställda.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76