Jens Bigum: Svårt att nå budgetmålet

Lästid
1 min
Publicerad
04 mars 2003
Kontakter:
Presskontakt

Mycket pekar på att Arla Foods inte når det budgeterade resultatet i år. De försämrade konjunkturerna pressar priser och valutakurser, samtidigt som försäljningen i Tyskland sviktar. Det framgick av vd Jens Bigums tal på Arla Foods representantskapsmöte i Stockholm på onsdagen.

Resultatet för de båda hemmamarknadsdivisionerna Sverige och Danmark ligger ungefär i nivå med budget. Det är framför allt Division Ingredients och Division Produktion som har stora negativa avvikelser. Det betyder att resultatet för företagets mejerirelaterade delar för närvarande inte når upp till det budgeterade målet.

– Det är självklart för tidigt att förutse det kommande året som helhet, men vi måste ändå inse att det förmodligen inte är möjligt att nå det budgeterade målet i år, sa Jens Bigum.
De senaste tre månaderna har kursen fallit för den amerikanska dollarn, det brittiska pundet och för saudiska riyal. Dollarkursen som för närvarande ligger på cirka 6,90 DKK medför förlorade exportintäkter under en tolvmånadersperiod på 300 miljoner DKK, vilket motsvarar ungefär fem danska öre per kilo mjölk. Dessutom påverkar den ekonomiska krisen i Tyskland ekonomin i hela Europa. Konsumenterna blir mindre köpbenägna när det gäller livsmedel och både smör och ost säljs redan till lägre priser.

– Endast en markant förbättring av konjunktursituationen de närmaste månaderna kan ändra detta, sade Jens Bigum.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76