Gemensamt kvalitetsprogram för Arla Foods medlemmar

Lästid
1 min
Publicerad
25 juni 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods högsta beslutande organ, representantskapet, antog på tisdagens möte med stor majoritet det nya gemensamma kvalitetsprogrammet Arlagården.

I och med beslutet om Kvalitetsprogram Arlagården får svenska och danska medlemmar från den första oktober gemensamma regler både vad gäller mjölkkvalitet och förhållandena på gården. För svenskarna blir det en mjuk övergång från det nuvarande Arla Kvalitet, som i mångt och mycket legat till grund för det nya programmet.

Programmet är framtaget genom en omfattande demokratisk process under två år, då programmet diskuterats på ett stort antal möten bland medlemmar och förtroendevalda.
Kvalitetsprogram Arlagården innehåller en rad konkreta krav angående bland annat djuromsorg, livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Dessutom ingår en sammanställning av relevanta lagkrav, branschöverenskommelser och rekommendationer från Arla Foods.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76