Express ökar lönsamheten med 9,1 procent

Lästid
1 min
Publicerad
17 juni 2003
Kontakter:
Presskontakt

I måndags offentliggjorde Express Dairies ett resultat på 37,3 miljoner pund för budgetåret fram till den 31 mars. Det är en förbättring med 9,1 procent jämfört med samma period året innan.

– Företaget har genomfört flera kostnadsbesparingar och samtidigt minskat skulden med 65,5 miljoner pund till 103,3 miljoner pund. Det har gett ett bättre resultat, och företaget ska nu dela ut
1 pence per aktie för hela året, säger ordförande i Express Dairies Sir David Naish.
Bokslutet ska godkännas på företagets årliga stämma.
Han understryker samtidigt att den föreslagna fusionen mellan Express Dairies och Arla Foods plc är en logisk fortsättning på företagets strategi.
– Fusionen kommer att hjälpa till att skapa ett bredare engelskt mejeriföretag med starka varumärken, den rätta ledningen och den nödvändiga finansiella styrkan, säger Sir David Naish.
Det var i mars i år som styrelserna i Arla Foods amba och det brittiska mejeriföretaget Express Dairies plc enades om förutsättningarna för en fusion mellan Arla Foods brittiska dotterbolag Arla Foods plc och Express Dairies plc. Syftet med fusionen är att genom en kombination av de två företagens verksamhetsområden uppnå stora integrations- och rationaliseringsvinster. Samtidigt banar fusionen väg för ytterligare tillväxt för Arla Foods plcs högförädlade mejerivaror.
Express Dairies aktieägare godkände fusionen i april i år och förra onsdagen gav EU-kommissionen sitt godkännande till delar av fusionen. De resterande delarna ska granskas av de brittiska konkurrensmyndigheterna, på begäran från Storbritannien.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76