Definitiva besked för Västervik och Åseda

Lästid
1 min
Publicerad
29 oktober 2003
Kontakter:
Presskontakt

Nu är det klart att Västervik Mejeri och Åseda Mejeri läggs ned. Beslutet togs av Arla Foods styrelse på torsdagen. Dessutom fattade styrelsen beslutet att lägga ned mejerierna i danska Glejbjerg och Vellev.

I september tog Arla Foods styrelse ett inriktningsbeslut om att ysterierna i Västervik och Åseda skulle läggas ned i december 2004. Under torsdagen den 30 oktober blev det definitivt klart att ysterierna ska upphöra med produktionen. Enligt ett inriktningsbeslut ska det ske i december 2004. Nu inleds vidare förhandlingar med de lokala fackklubbarna.

Ysteriet i Västervik, som bland annat tillverkar gräddostarna Västervik och S:t Olof, har 33 anställda och producerar årligen cirka 3 000 ton ost. Ysteriets produktion flyttas till Falkenberg, där det planeras att anställas fyra personer.

Ysteriet i Åseda, mest känt för sin Åseda Gräddost, har 25 anställda och producerar cirka

1 500 ton ost per år. Produktionen flyttas till Norra Vium Mejeri på Jylland. Arla räknar med att cirka 16 personer kan komma att anställas i Danmark när det nya mejeriet tar över produktionen.

I Danmark medför torsdagens beslut att Glejbjerg Mejeri läggs ned den 1 april 2004, och att Vellev Mejeri den 1 september 2004. Produktionen flyttas till Taulov Mejeri respektive Hørring Mejeri. Mejeriernas 77 anställda ska så långt det är möjligt erbjudas anställningar i Arlas övriga anläggningar.

Dessutom beslutade styrelsen att produktionen av 400 ton ekologisk ost flyttas från Tistrup Mejeri till Hjørring Mejeri.

Förändringarna är ett led i Arla Foods strukturplan från 2001, och anses nödvändiga av styrelsen för att utnyttja företagets produktionsanläggningar på bästa möjliga sätt.

**Presskontakt:**Katarina Malmström, Kommunikationschef.

tel: +46 (0)8 789 50 59

mobil: +46 (0)70 689 50 59

e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76