Cirka 600 tjänster försvinner i Arla Foods

Lästid
1 min
Publicerad
13 maj 2003
Kontakter:
Presskontakt

I samband med Ett Arlaprojektet sker en genomgång av samtliga arbetsprocesser inom företaget och genom effektiviseringar minskas antalet tjänstemannabefattningar i företaget med 600 under de kommande tre verksamhetsåren. De tjänster som försvinner finns huvudsakligen inom administrationen inom samtliga funktioner i hela företaget.

Efter fusionen den 17 april 2000 har sammanslagningen av de två företagen skett steg för steg. Första steget i fusionsarbetet var att göra en organisationsplan, nästa steg var den strategi- och strukturplan som godkändes av representantskapet i juni 2001. Därefter etablerades en konsolideringsplan som skall trygga finansieringen av Arla Foods framtida investeringar.
Företaget har nu kommit fram till den del i fusionsprocessen som handlar om att skapa det nya företaget Arla Foods där förenklade system för verksamheten är en stor och viktig del.
För ett år sedan påbörjades därför ett omfattande projekt under namnet Ett Arla, som dels handlade
om en översyn av samtliga arbetsprocesser och dels om att genomföra koncerngemensamma system för bland annat affärsplanering, ekonomi, inköp och medlemsavräkning.
– Genom det arbetet har ledningen fått en bredare inblick i den gemensamma organisationen som lett till att vi nu vill förenkla administrationen i företaget, säger verkställande direktör Jens Bigum väl medveten om att sammanslagningen av de två företagen har varit omfattande och belastande för många medarbetare.
– Det här beslutet får inte uppfattas som att det finns för mycket outnyttjade resurser i företaget, utan som en väg för Arla Foods att bli ännu mer kostnadseffektivt, förklarar han.
Under verksamhetsåret 2003/2004 kommer cirka 200 administrativa tjänster att försvinna, samtliga divisioner och staber i hela företaget är berörda. Det här beslutet rör alltså inte enbart Sverige och Danmark.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76