Bra resultat trots pressat läge

Lästid
2 min
Publicerad
10 december 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods visar upp ett bra resultat för verksamhetsåret 2002/03, vilket enligt Arla Foods vd Jens Bigum till stor del beror på företagets förädlingsstrategi. I sin redogörelse på representantskapsmötet i Stockholm betonade Arla Foods vd Jens Bigum att den samlade intjäningen för året på ligger en bra bit över de fem europeiska mejeriföretag, den så kallade Peer Group, som Arla jämför sig med. Arla Foods har uppnått ett resultat ab ejendom i Danmark på 256,44 danska öre/kilo och i Sverige en betalningsförmåga på 313,48 svenska öre/kilo. – Arla Foods ligger nästan tio procent över Peer Group, jämfört med sju procent året innan. Därmed har vi under 2002/03 skapat ett rekordstort avstånd till övriga företag. Svårigheterna under det här räkenskapsåret märks alltså betydligt mindre i Arlas resultat än i våra konkurrenters. Det visar att förädlingsstrategin lyckades i år igen, och det har gjort oss mindre känsliga för konjunktursvängningar än de andra företagen. Mot den bakgrunden anser jag att resultatet för bokslutsåret 2002/03 är bra, sa Jens Bigum på mötet. Han underströk att förädlingsstrategin baseras på en ”rimligt hög, men också klart lönsam investeringsnivå”, vilken under den senaste tiden har lett till en häftig debatt i både Sverige och Danmark. – Ambitionerna att växa, med de investerings- och konsolideringsbehov som det medför, kan upplevas som ett hot mot medlemmarnas avräkningspris. Jag är övertygad om att det faktiskt är tvärtom. När kunder och konkurrenter växer måste Arla Foods utvecklas i samma riktning. Tillväxt är således inte ett mål i sig själv, men däremot ett medel för att uppnå god lönsamhet, sa Bigum till representantskapet. Han beskrev också hur utvecklingen på de olika marknaderna har påverkat Arla Foods. – Den danska och svenska hemmamarknaden har dels präglats av en viss återhållsamhet hos konsumenterna, dels av en markant ökande konkurrens, vilket sätter vår marknadsposition och intjäning under press. På den tredje hemmamarknaden, Storbritannien, har Arla haft nytta av en relativt stark ekonomisk ställning, som har lagt grunden för en god försäljningsutveckling. Trots att pundkursen varit ogynnsam, har Division UK uppnått det bästa resultatet i divisionens historia. I Centraleuropa, och särskilt i Tyskland, är situationen däremot pressad. Den tyska ekonomin befinner sig fortfarande i ett tillstånd som måste betecknas som kris, och arbetslösheten ligger på över tio procent. – Därför är det inte svårt att förstå att den tyska konsumenten söker sig till de billigaste lösningarna genom att välja lågprisprodukter och handelns egna varumärken. Det pressar vår försäljning och lönsamhet på den centraleuropeiska marknaden, sa Bigum. På marknaderna utanför EU har lönsamheten påverkats negativt av dollarkursens fall och av EU:s mycket återhållsamma restitutionspolitik.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76