Böndernas mjölkpris sänks till 275 öre

Lästid
2 min
Publicerad
02 oktober 2003
Kontakter:
Presskontakt

Mjölkpriset till de svenska bönderna sänks med cirka 11 öre från den 1 oktober.

Budgeten för verksamhetsåret 2003/2004 innehåller ett förädlingstillägg på 5 procent av råvaruvärdet per den 1 oktober. Samma dag infördes en gemensam avräkningsmodell, där baspriset ersatts av ett råvaruvärde. Det införs även ändringar i kvalitetsbetalningen. Det genomsnittliga
acontopriset för mjölk med 4,2 procent fett och 3,4 procent protein sänks till 275 öre fram till den
1 april 2004.
En nettobetalning (genomsnitt för Arla Foods Sverige) för kvalitet med 6,7 öre ingår, samt ett avdrag för medlemsberoende kostnader på 1,8 öre beräknat på en årsleverans av 350 ton (medel för Arla Foods Sverige). Det ingår inga ekotillägg i beräkningen.
Stoppavgiften på 1,7 öre ingår i medlemsberoende kostnader. Tidigare drogs den i efterhand från
a contopriset.
En a contoefterlikvid, ett generellt förskott på efterlikviden för 2003/2004, införs för Arla Foods svenska medlemmar. Den uppgår till 2 procent av råvaruvärdet, och motsvarar cirka 5 öre, som ingår i a contopriset på 275 öre. Att en del av efterlikviden betalas ut löpande innebär att efterlikviden i december 2004 blir 5 öre lägre i Sverige.
I Danmark sänks a contopriset med cirka 8 danska öre, till 221 öre. Det svenska a contopriset på
275 öre innebär en sänkning med cirka 11 öre jämfört med baspriset för augusti 2003 korrigerat för stoppavgift och kvalitetsnetto. Att a contopriset beräknas enligt en ny modell gör det svårt med en generell jämförelse.
I april gör styrelsen en ny bedömning av
a contopriset.
– Det är för att mildra effekterna av prissänkningen som vi detta år ger de svenska medlemmarna förskott på efterlikviden, förklarar Åke Hantoft.
Styrelsen räknar med att efterlikviden hamnar på samma nivå som 2002/2003.
– Vi har också satt press på företagsledningen, säger Åke Hantoft och berättar att olika åtgärdspaket för att ytterligare effektivisera verksamheten är igång både i Sverige och i Danmark.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76