Blandade resultat för dotterbolagen

Lästid
1 min
Publicerad
10 december 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods dotterbolag, som totalt bidrar med 3,63 öre per kilo mjölk, nådde förväntade resultat i de flesta fall under verksamhetsåret 2002/2003. Rynkeby Foods, som bland annat tillverkar juice, minskade sin omsättning från 823,5 miljarder danska kronor 2001/02 till 791,1 miljarder danska kronor. Omsättningsminskningen beror på att några produktområden avvecklats i samband med att fabriken i Rynkeby lagts ner. Marknaden för juice och saft har haft en fortsatt positiv utveckling, och där ökar också omsättningen något. Resultatet för emballagekoncernen Danapak var fortsatt negativt, men förväntas bli bättre under nästa år. Frödinge Mejeri, som bland annat tillverkar ostkakor och djupfrysta tårtor, nådde ett resultat som motsvarade förväntningarna, 17,2 miljarder svenska kronor. För Medipharm AB halverades resultatet jämfört med förra året till 9,0 miljarder svenska kronor. Medipharm producerar bland annat bakteriekulturer till lantbruket och livsmedelsindustrin. Dotterbolaget Semper såldes i juli 2003 med en vinst på 220 miljarder danska kronor. Företaget såldes eftersom dess verksamhet, bland annat barnmat, glutenfria produkter och hälsokost, inte ingår i Arla Foods kärnverksamhet. Totalt bidrar dotterbolagen med 3,63 öre per kilo mjölk. Årsbokslutet har gjorts enligt den nya danska årsredovisningslagen. Den tidigare uppdelningen i mejerirelaterade och icke mejerirelaterade verksamheter faller bort. Därför har principerna för resultatdisponeringen omvärderats, och antalet företag som inte räknas med i avräkningspirset blir relativt få. De som inte kommer med är sådana som är under etablering, eller håller på att rekonstrueras, utvecklas eller avyttras. Förluster eller vinster vid försäljningar av tillgångar eller företag medräknas inte heller i årets mjölkpris.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76